ал-Араф 1-11, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-151)

ал-Араф: 7/ал-Араф-1, 7/ал-Араф-2, 7/ал-Араф-3, 7/ал-Араф-4, 7/ал-Араф-5, 7/ал-Араф-6, 7/ал-Араф-7, 7/ал-Араф-8, 7/ал-Араф-9, 7/ал-Араф-10, 7/ал-Араф-11, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-151, ал-Араф 1-11
direction_left
direction_right

ал-Араф

Слушайте Коран: 7/ал-Араф-1
7/ал-Араф-1: Алиф. Лам. Мим. Сад.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-2
7/ал-Араф-2: Книгата, която ти низпослахме е напомняне (поука) за вярващите, за да ги предупредиш и нека вече в твоето сърце да няма притеснение от нея!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-3
7/ал-Араф-3: Следвайте това, което ви e низпослано от вашия Господ и не следвайте освен Него други покровители! Колко малко се поучавате!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-4
7/ал-Араф-4: И колко държави погубихме! Нашето поражение ги застигна нощем или денем, когато отдъхваха.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-5
7/ал-Араф-5: И когато ги застигна Нашето мъчение, молбата (зовът) им не бе друго освен да кажат: “Наистина ние бяхме угнетителите”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-6
7/ал-Араф-6: Тогава непременно ще питаме онези, при които бе дошъл пратеник, а също така и пратениците ще бъдат питани.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-7
7/ал-Араф-7: И всичко ще им разкажем със знание. Ние не бяхме в незнание (за онова, което те вършат).
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-8
7/ал-Араф-8: В деня на равносметката, мярка (мерило) е правдата (истината). Чиито везни (благодеяния) натежат - тези са сполучилите.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-9
7/ал-Араф-9: А чиито везни (благодеяния) ­са по-леки - те са, които заради това, че прегазиха Нашите знамения погубиха душите си.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-10
7/ал-Араф-10: И ви настанихме на земята, и сторихме там за вас поминък. Колко малко се отблагодарявате!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-11
7/ал-Араф-11: И ви сътворихме, после ви дадохме образ, после казахме на ангелите: “Сведете чела пред Адам!” И те се поклониха, освен Иблис (дявола). Той не бе от покланящите се.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: