ал-Араф 38-43, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-155)

ал-Араф: 7/ал-Араф-38, 7/ал-Араф-39, 7/ал-Араф-40, 7/ал-Араф-41, 7/ал-Араф-42, 7/ал-Араф-43, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-155, ал-Араф 38-43
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-38
7/ал-Араф-38: (Аллах) заповяда: “Влезте в Огъня сред отминалите преди вас общности от джинове и хора!” Всяка общност, при влизането си (присъединяването си към обитателите на Ада) проклинаше братята си (които са станали причина за отклоняването им от правия път). Всяка следваща общност каза за предхождащата я: “Господи наш, тези ни заблудиха, въздай им от Огъня двойно мъчение!” Рече (Господ): “За всеки е двойно (мъчението), ала вие не знаете.”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-39
7/ал-Араф-39: И първите от тях казват на последните: “Вие нямахте пред нас предимство. Вкусете и вие мъчението за онова, което сте придобили”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-40
7/ал-Араф-40: На онези, които взимат за лъжа Нашите знамения и се възгордяват пред тях, не ще им бъдат разтворени небесните двери (няма да могат да отдадат духовните си тела на Аллах преди да е дошла смъртта) и не ще влязат в Рая, додето камила (дебело въже) не мине през иглено ухо. Така наказваме престъпниците (провинилите се).
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-41
7/ал-Араф-41: За тях в Ада има постеля от огън, която отгоре е покрита (с огън). Така наказваме угнетителите.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-42
7/ал-Араф-42: А на онези, които вярват (желаят да достигнат Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си) не възлагаме нещо, което е непосилно за тях. Тези са обитателите на Рая и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-43
7/ал-Араф-43: И ще премахнем от сърцата (на душите им) им всяка омраза. Ще текат под тях реки. И ще казват: “Слава на Аллах, който ни напъти към Себе Си! Нямаше да Го достигнем, ако Аллах не беше ни напътил към Себе Си. Пратениците на нашия Господ дойдоха с истината.” И ще бъдат призовани: “Ето го Раят, на който станахте наследници заради онова, което сте вършили.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: