ал-Араф 82-87, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-161)

ал-Араф: 7/ал-Араф-82, 7/ал-Араф-83, 7/ал-Араф-84, 7/ал-Араф-85, 7/ал-Араф-86, 7/ал-Араф-87, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-161, ал-Араф 82-87
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-82
7/ал-Араф-82: А отговорът на народа му бе: “Прогонете ги от страната ни, защото те са хора, които се пазят чисти”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-83
7/ал-Араф-83: И така Спасихме него и семейството му, освен неговата жена. Тя бе от останалите.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-84
7/ал-Араф-84: И изсипахме отгоре им дъжд (от камъни). Виж какъв бе краят на престъпващите (провинилите се).
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-85
7/ал-Араф-85: И на Мадянитите брат им Шуайб каза: “О, народе мой, бъдете раби на Аллах! Нямате друг бог освен Него! При вас дойде вече ясен знак (откровение с доказателство) от вашия Господ. Изпълвайте мярката и везната (плащайте им точно както трябва), и не смалявайте от нещата на хората! И не рушете по земята, след като е в порядък! Това е най-доброто за вас, ако сте вярващи.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-86
7/ал-Араф-86: Не присядайте по всеки друм, обещавайки, и не възпирайте от пътя на Аллах онези, които вярват и Го желаят. Стремите се да изкривите пътя (на Аллах)! И си спомнете как бяхте малцина, а Той ви умножи! И вижте какъв е краят на рушащите!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-87
7/ал-Араф-87: И ако група от вас повярва в онова, с което бях изпратен, а (друга) група не повярва, потърпете, докато Аллах отсъди помежду ни! Той е Най-добрият съдник”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: