Al-A'raf 82-87, de Heilige Koran (Djuz'-8, Pagina-161)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-82, 7/Al-A'raf-83, 7/Al-A'raf-84, 7/Al-A'raf-85, 7/Al-A'raf-86, 7/Al-A'raf-87, de Heilige Koran, Djuz'-8, Pagina-161, Al-A'raf 82-87
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-82
7/Al-A'raf-82: En het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: "Verdrijft hen (Lôeth en zijn volgelingen) uit jullie stad. Voorwaar, zij zijn mensen dit zich reinigen."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-83
7/Al-A'raf-83: Toen redden Wij hen en zijn volgelingen, behalve zijn vrouw, zij behoorde tot de achterblijvers (die gestraft werden).
Luister Koran: 7/Al-A'raf-84
7/Al-A'raf-84: En Wij deden een regen (van stenen) op hen neerkomen. Zie dan hoe liet einde was vam de misdadigers.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-85
7/Al-A'raf-85: En tot (de bewoners van) Madyan (zonden Wij) hun broeder Sjoe'aib, Hij zei: "O mijn volk, unbidt Allah, er is voor jullie geen god dan Hij. Waarlijk, er is een duidelijk bewijs van jullie Heer tot jullie gekomen. Geeft dan de volle maat en het volle gewicht en benadeelt de mensen niet in hun zaken en zaait geen verderf op aarde na de verbetering op haar (door de komst van een Profeet). Dat is beter voor jullie, als jullie gelovigen zijn."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-86
7/Al-A'raf-86: En zit niet op iedere weg, terwijl jullie degenen bedreigen en afhouden van het Pad van Allah die in Hem geloven, wensend dat het krom was. En gedenkt toen jullie met woinigen waren en Hij jullie talrijk deed worden. En zie hoe het einde was van de verderfzaaiers.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-87
7/Al-A'raf-87: En als er een groep onder jullie is die gelooft in hetgeen waarmee ik (Sjoe'aib) ben gezonden, en er een andere groep is die niet gelooft: weest dan geduldig tot Allah tussen ons oordeelt, en Hij is de Beste der Rechters.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: