Al-A'raf 68-73, de Heilige Koran (Djuz'-8, Pagina-159)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-68, 7/Al-A'raf-69, 7/Al-A'raf-70, 7/Al-A'raf-71, 7/Al-A'raf-72, 7/Al-A'raf-73, de Heilige Koran, Djuz'-8, Pagina-159, Al-A'raf 68-73
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-68
7/Al-A'raf-68: Ik verkondig jullie Boodschappen van mijn Heer en ik ben voor jullie een betrouwbare raadgever."'
Luister Koran: 7/Al-A'raf-69
7/Al-A'raf-69: En verhaasde het jullie, dat er tot jullie een vermaning van jullie Heer is gekomen, door een man uit jullie midden, om jullie te vermanen? En gedenkt toen Hij jullie tot opvolgers had aangesteld na (do ondergang van) het volk van Nôeh. En jullie gestalten maakten Wij groter (dan die van hen). Gedenkt daarom de gunsten van Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-70
7/Al-A'raf-70: Zij zeiden: "Ben jij tot ons gekomen opdat Wij Allah ah Enige aanbidden en verlaten wat onze vaderen plachten te aanbidden? Laat dan komen, hetgeen wat jij ons aanzegt, als jij tot de waarachtigen behoort."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-71
7/Al-A'raf-71: Hij zei: "Waarlijk, een bestraffing en toorn van jullie Heer is erover jullie neergekomen. Willen jullie met mij redetwisten over de namen die jullie en jullie vaderen gaven (aan jullie afgoden), waarvoor Allah geen bewijs heeft neergezonden? Wachten jullie maar: voorwaar, ik behoor met jullie tot de wachtenden."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-72
7/Al-A'raf-72: Toen redden Wij hem (Hôed) en degenen met hem door Genade van Ons en Wij roeiden degenen die Onze Tekenen loochenden geheel uit. En zij plachten geen gelovigen te zijn.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-73
7/Al-A'raf-73: En tot de Tsamôed (zonden Wij) hun broeder Shâlih. Hij zei: "O mijn volk, aanbidt Allah, er is voor jullie geen god dan Hij. Waarlijk, er is een duidelijk bewijs van jullie Heer tot jullie gekomen. Dat is de vrouwtjeskameel van Allah, als een Teken voor jullie. Laat haar daarom op de aarde van Allah eten en doe haar geen kwaad, anders zal een pijnlijke bestraffing jullie grijpen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: