Al-A'raf 31-37, de Heilige Koran (Djuz'-8, Pagina-154)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-31, 7/Al-A'raf-32, 7/Al-A'raf-33, 7/Al-A'raf-34, 7/Al-A'raf-35, 7/Al-A'raf-36, 7/Al-A'raf-37, de Heilige Koran, Djuz'-8, Pagina-154, Al-A'raf 31-37
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-31
7/Al-A'raf-31: O Kinderen van Adam, draagt jullie mooie kleding bij elke shalât, en eet en drinkt en overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-32
7/Al-A'raf-32: Zeg (O Moehammad): "Wie heeft de mooie kleding die Allah voor Zijn dienaren heeft gebracht on de goede dingen van de voorzieningen verboden verklaard?" Zeg: "Dit is op de Dag der Opstanding uitsluitend voor degenen die geloofden tijdens het wereldse leven." Zo zetten Wij de Verzen uiteen aan een volk dat weet.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-33
7/Al-A'raf-33: Zeg: "Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is; en de zonde; en de overtreding zonder recht; en dat jullie Allah deelgenoten toekennen, waarvoor Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-34
7/Al-A'raf-34: Voor iedere gemeenschap is er een vastgesteld tijdstip on wanneer haar tijdstip is gekomen, dan kunnen zij het geen moment uitstellen noch vervroegen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-35
7/Al-A'raf-35: O Kinderen van Adam, wanneer er Boodschappers uit jullie midden tot jullie komen, die jullie Mijn Verzen vertellen: wie dan (Allah) vreest en zich betert; over hem zal geen angst komen. Noch zullen zij treuren.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-36
7/Al-A'raf-36: En degenen die Onze Verzen loochenen en er hoogmoedig tegenover staan, zij zijn degenen die de bewoners van de Hel zijn. Zij zijn daarin eeuwig levenden.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-37
7/Al-A'raf-37: Wie zijn dan onrechtvaardiger dan degenen die een leugen over Allah hebben verzonnen en die Zijn Verzen geloochend hebben? Zij zijn degenen die door hun aandeel in het Boek (Lauhoelmahfoezh) getroffen worden, totdat wanneer Onze gezanten (de Engelen) tot hen komen die hen wegnemen. Zij zeiden: "Waar is hetgeen dat jullie plachten to aanbidden naast Allah?" Zij zeiden: "Zij zijn van ons weggegaan," on zij getuigden over zichzelf dat zij ongelovigen waren.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: