Al-An'am 132-137, de Heilige Koran (Djuz'-8, Pagina-145)

Al-An'am: 6/Al-An'am-132, 6/Al-An'am-133, 6/Al-An'am-134, 6/Al-An'am-135, 6/Al-An'am-136, 6/Al-An'am-137, de Heilige Koran, Djuz'-8, Pagina-145, Al-An'am 132-137
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-132
6/Al-An'am-132: En voor een ieder zijn er graden naar wat zij gedaan hebben. En jouw Heer is niet onachtzaam aangaande wat zij deden.
Luister Koran: 6/Al-An'am-133
6/Al-An'am-133: En jouw Heer is de Behoefteloze, de Bezitter van Barmhartigheid. Als Hij wil, dan vaagt Hij jullie weg en stelt Hij na jullie als opvolgers aan wie Hij wil, zoals Hij jullie heeft voortgebracht uit het nageslacht van een ander volk.
Luister Koran: 6/Al-An'am-134
6/Al-An'am-134: Voorwaar, wat jullie is aangezegd zal zeker komen, en jullie zullen het niet (kunnen) tegenhouden.
Luister Koran: 6/Al-An'am-135
6/Al-An'am-135: Zeg (O Moehammad): "O mijn volk, werkt naar jullie vermogen. Voorwaar, ik ben een werker en later zullen jullie weten voor wie de uiteindelijka opbrengst (in het Hiernamaals gunstig) is. Voorwaar, de onrechtplegers zullen niet welslagen."
Luister Koran: 6/Al-An'am-136
6/Al-An'am-136: En zij hebben Allah een deel toebedacht van wat Hij heeft voortgebracht aan gewassen en vee en zij zeiden: "Dit is voor Allah," volgens hun bewering, "en dit is voor onze afgoden." Wat dan voor hun afgoden is, dat bereikt niet Allah; en wat voor Allah is, dat bereikt wel hun afgoden. Slecht is het wat zij oordelen,
Luister Koran: 6/Al-An'am-137
6/Al-An'am-137: En zo deden hun leiders het doden van hun kinderen voor velen van de veelgodenaanbidders mooi toeschijnen, om hen te vernietigen en om hun godsdienst (met valsheid) te mengen. En als Allah het gewild had, dan hadden zij het niet gedaan. Laat hen en wat zij verzinnen dus!
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: