ал-Анам 132-137, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-145)

ал-Анам: 6/ал-Анам-132, 6/ал-Анам-133, 6/ал-Анам-134, 6/ал-Анам-135, 6/ал-Анам-136, 6/ал-Анам-137, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-145, ал-Анам 132-137
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-132
6/ал-Анам-132: И за всички има степени заради онова, което са извършили. Твоят Господ не подминава делата им.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-133
6/ал-Анам-133: Твоят Господ е Пребогат (не се нуждае от нищо), Той е Владетелят на милостта. Ако пожелае, Той ще ви премахне и ще ви замести с когото пожелае, както ви създаде от потомството на други хора.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-134
6/ал-Анам-134: Онова, което ви бе обещано, непременно ще настъпи и не можете да го възпрете.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-135
6/ал-Анам-135: Кажи им: “О, народе мой, правете, каквото ще правите. Несъмнено и аз правя, и скоро ще узнаете за кого е Последната обител! Угнетителите не сполучват.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-136
6/ал-Анам-136: И отделиха за Аллах част от посевите и добитъка, които Той (Аллах) е създал, и рекоха (в заблудата си): “Това е за Аллах, а това е за нашите съдружници.” Ала това, което е за съдружаваните от тях, не може да стигне до Аллах, но това, което е за Аллах стига до съдружаваните от тях. Колко лошо отсъждат!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-137
6/ал-Анам-137: Така пред мнозина от съдружаващите умъртвяването на техните рожби бе разкрасено от онези, които те съдружаваха, за да ги погубят и да объркат религията им. А ако Аллах бе пожелал, нямаше да сторят това. Остави ги с техните измислици!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: