ал-Анам 158-165, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-150)

ал-Анам: 6/ал-Анам-158, 6/ал-Анам-159, 6/ал-Анам-160, 6/ал-Анам-161, 6/ал-Анам-162, 6/ал-Анам-163, 6/ал-Анам-164, 6/ал-Анам-165, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-150, ал-Анам 158-165
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-158
6/ал-Анам-158: Нима чакат да им се явят ангелите или да се яви твоят Господ, или да се явят някои от знаменията на твоя Господ? В деня, когато се явят някои от знаменията (чудесата) на твоя Господ, ако преди това не се е обърнал, или вярата му не е допринесла за благото му, тогава вярата не ще му бъде от полза. Кажи: “Чакайте! И ние чакаме.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-159
6/ал-Анам-159: Несъмнено, те разединиха религията и станаха на групи. - Ти нямаш нищо общо с тях. Делото им принадлежи на Аллах. Той после ще им извести какво са вършили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-160
6/ал-Анам-160: Който дойде с добрина, ще има десет като нея. А който дойде със злина, ще му се въздаде само колкото нея и не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-161
6/ал-Анам-161: Кажи им: “Моят Господ ме напъти към Себе си, като ханиф (отдаден), религията (вярата) на Ибрахим (Абрахам) правоверния, която вяра ще живее до последния ден. Той не бе от съдружаващите.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-162
6/ал-Анам-162: Кажи им: “Моята молитва, курбанът, и моята служба, и моят живот и моята смърт са за Аллах, Господа на световете.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-163
6/ал-Анам-163: Няма Той съдружник. Това ми бе повелено и съм първият от отдадените на Аллах.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-164
6/ал-Анам-164: Кажи им: “Нима друг, а не Аллах ще търся за Господ? Той е Господът на всяко нещо.” Всяка душа придобива единствено за себе си, никой съгрешил не ще носи греха на друг. После при вашия Господ е завръщането ви и Той ще ви извести онова, по отношение на което сте били в разногласие.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-165
6/ал-Анам-165: Той е Онзи, Който ви стори наследници на земята и въздигна по степени някои от вас над други, за да ви изпита в онова, което ви е дарил. Твоят Господ е бърз в наказанието. Наистина Той е Опрощаващ, Милосърден.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: