ал-Анам 143-146, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-147)

ал-Анам: 6/ал-Анам-143, 6/ал-Анам-144, 6/ал-Анам-145, 6/ал-Анам-146, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-147, ал-Анам 143-146
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-143
6/ал-Анам-143: И създаде Той осем двойки (по едно женско и по едно мъжко) животни за носене на товар и животни за колене (стих 142): две овце, две кози. Кажи им: “Две мъжки или две женски ли? Или възбрани Той онова, което съдържаха утробите на женските? Известете ме със знание, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-144
6/ал-Анам-144: И от камилите -две, от кравите -две. Кажи им: “Две мъжки или две женски?Той възбрани или две самки, или онова, което имат утробите на самките? (Или) възбрани ли Той онова, което имат утробите на женските? Или станахте свидетели, че Аллах ви повели това?” И кой е по-голям угнетител от онзи, който в неведение измисля лъжа за Аллах, за да заблуди хората? Аллах не обръща към Себе си хората-угнетители.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-145
6/ал-Анам-145: Кажи им: “Сред онова, което ми бе разкрито, не намирам храна под възбрана за хранещия се, освен ако е мърша или пролята кръв, или свинско месо, което несъмнено е нечисто, или животно, заклано за друг, а не в името на Аллах.” А който е принуден, при условие, че не прекалява, нито престъпва, - в такъв случай за него твоят Господ е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-146
6/ал-Анам-146: А на юдеите възбранихме всичко, което има цели копита и нокти. И от кравите, и от овцете възбранихме за тях тлъстините, освен онова, което носят гърбовете им или вътрешностите, или примесеното с кост. Това им въздадохме за тяхното потисничество. Ние сме говорещите истината.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: