ал-Анам 138-142, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-146)

ал-Анам: 6/ал-Анам-138, 6/ал-Анам-139, 6/ал-Анам-140, 6/ал-Анам-141, 6/ал-Анам-142, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-146, ал-Анам 138-142
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-138
6/ал-Анам-138: И казаха те: “Това е добитък и посев под възбрана, с тях се храни само онзи, който ние пожелаем.” - според тяхното твърдение. И забраниха (качването) на гърбовете на някои добичета, а над други добичета (несправедливо) не споменават името на Аллах - (ни ги колят в името на Аллах). Той (Аллах)ще им въздаде, задето си измисляха.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-139
6/ал-Анам-139: И рекоха: “Това, което е в утробите на тези добичета е чисто за мъжете ни и е под възбрана за жените ни. А ако е мъртвородено, в него те (мъжете и жените) са съучастници.” Ще ги накаже (Аллах) за тяхното предписание. Той е премъдър, всезнаещ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-140
6/ал-Анам-140: Претърпяха загуба онези, които от безумие убиваха своите рожби в неведение. И онези, които с измислица и лъжа за Аллах сложиха под възбрана онова, което Аллах им бе дал за препитание, се заблудиха и не бяха напътени към Аллах.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-141
6/ал-Анам-141: Той е, Който създаде градини от растения, с подпори и без подпори, и палмите, и насажденията с разни плодове, и маслините, и наровете, - сходни и несходни. Яжте от плодовете им, когато са дали плод, и раздайте дължимото от тях в деня на беритбата им, но не прахосвайте. Той наистина не обича прахосниците.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-142
6/ал-Анам-142: Животните биват два вида - за носене на товар и за колене. Яжте от онова, което Аллах ви е дал за препитание (от животните, които са за колене) и не следвайте стъпките на сатаната! Той е ваш явен враг.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: