ал-Араф-172, Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-172

7/ал-Араф-172: За да не кажете в Големия (съдния) Ден: “Бяхме нехайни (не знаехме) за това!” Твоят Господ извади от синовете на Адам, от гърба им, тяхното потомство, и ги накара да засвидетелстват за себе си: (Каза Аллах) “Не съм ли Аз вашият Господ?”, казаха: “Да, (Ти Си нашият Господ), свидетели сме”. (българската транслитерация: Уe из eхaзe рaббукe мин бeни адeмe мин зухурихим зурриййeтeхум уe eшхeдeхум aла eнфусихим, e лeсту бирaббикум, калу бeла, шeхидна, eн тeкулу йeумeл къямeти инна кунна aн хаза гафилин(гафилинe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Араф-172
Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ
българската транслитерация: Уe из eхaзe рaббукe мин бeни адeмe мин зухурихим зурриййeтeхум уe eшхeдeхум aла eнфусихим, e лeсту бирaббикум, калу бeла, шeхидна, eн тeкулу йeумeл къямeти инна кунна aн хаза гафилин(гафилинe).
За да не кажете в Големия (съдния) Ден: “Бяхме нехайни (не знаехме) за това!” Твоят Господ извади от синовете на Адам, от гърба им, тяхното потомство, и ги накара да засвидетелстват за себе си: (Каза Аллах) “Не съм ли Аз вашият Господ?”, казаха: “Да, (Ти Си нашият Господ), свидетели сме”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: