Al-A'raf 96-104, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-163)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-96, 7/Al-A'raf-97, 7/Al-A'raf-98, 7/Al-A'raf-99, 7/Al-A'raf-100, 7/Al-A'raf-101, 7/Al-A'raf-102, 7/Al-A'raf-103, 7/Al-A'raf-104, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-163, Al-A'raf 96-104
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-96
7/Al-A'raf-96: En ais de inwoners van de steden hadden geloofd en (Allah) hadden gcvreesd, dan hadden Wij zeker voor hen zegeningen uit de hemel en de aarde geopend; maar zij loochenden, zodat Wij hen grepen wegens wat zij plachten te verrichten.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-97
7/Al-A'raf-97: Voelen de inwoners van de steden zich er soms veilig voor, dat Onze bestraffing in de nacht tot hen komt, terwijl zij slapen?
Luister Koran: 7/Al-A'raf-98
7/Al-A'raf-98: Ofvoelen de inwoners van de steden zich er soms veilig voor, dat Onze bestrafting in de ochtend tot hen komt, terwijl zij spelen?
Luister Koran: 7/Al-A'raf-99
7/Al-A'raf-99: Voelen zij zich soms veilig voor het plan van Allah? Niemand voelt zich veilig voor het plan van Allah, behalve het verliezende volk.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-100
7/Al-A'raf-100: Is het degenen die de aarde beërven na (de ondergang van) haar bewoners niet duidelijk geworden dat, als Wij zouden willen, Wij hen zouden treffen vanwcge hun zonden, en Wij hun harten zouden vergrendelen zodat zij niet zouden kunnen luisteren?
Luister Koran: 7/Al-A'raf-101
7/Al-A'raf-101: Over deze steden geven Wij jou (O Moehammad) berichten. En voorzeker, hun Profeten waren tot hen gekomen met de duidelijke bewijzen. Maar zij waren niet zo dat zij geloofden in wat zij voorheen loochenden. Zo vergrendelt Allah de beden van de ongelovigen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-102
7/Al-A'raf-102: En Wij troffen de meesten van hen aan als mensen die zich niet aan een verbond hielden. En de meesten van ben troffen Wij zeker aan als zwaar zondigen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-103
7/Al-A'raf-103: Vervolgens zonden Wij na hen Môesa met Onze Tekenen tot Fir'aun en zijn vooraanstaande volgelingen, waarop zij deze in hun onrechtvaadigheid verwierpem. Aanschouw dan hoe het einde was van de verderfzaaiers.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-104
7/Al-A'raf-104: En Môesa zei: "O Fir'aun, voorwaar, ik ben een Boodschapper van de Heer der Werelden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: