Al-Anfal 34-40, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-181)

Al-Anfal: 8/Al-Anfal-34, 8/Al-Anfal-35, 8/Al-Anfal-36, 8/Al-Anfal-37, 8/Al-Anfal-38, 8/Al-Anfal-39, 8/Al-Anfal-40, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-181, Al-Anfal 34-40
direction_left
direction_right
Luister Koran: 8/Al-Anfal-34
8/Al-Anfal-34: En welk argument hebben zij, dat Allah hen niet zal bestraffen terwijl zij (de mensen) weghouden van de Masdjid al Harâm (de Gewijde Moskee te Mekkah) en zij niet de beheerders ervan zijn. De (rechtmatige) beheerders ervan zijn slechts de Moettaqôen, maar de meesten van hen weten het niet.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-35
8/Al-Anfal-35: En hun sheidt bij het Huis van Allah (de Ka'bah) was niets dan gefluit en handgeklap. Proeft dan de bestraffing wegens dat waaraan jullie ongelovig plachten te zijn.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-36
8/Al-Anfal-36: Voorwaar, degenen die niet geloven besteden hun bezittingen om (de mensen) van het Pad van Allah af te houden. Zij zullen deze (bezittingen blijven) besteden, maar daarna zullen deze een bron van spijt voor hen worden en uiteindelijk zullen zij worden verslagen. En degenen die ongelovig zijn zullen in de Hel verzameld worden.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-37
8/Al-Anfal-37: Opdat Allah het slechte van het goede zal scheiden en Hij de slechten op elkaar zal plaatsen en Hij alles tezamen zal opstapelen en de Hel in zal voeren. Zij zijn degenen die de verliezers zijn.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-38
8/Al-Anfal-38: Zeg tot degenen die ongelovig zijn: "Als jullie ophouden, zullen jw]ie worden vergeven voor wat reeds voorbij is, maar als jullie in herhaling vervalken, dan (geldt) voor ben de handelwijze (van Allah), zoals die veedsgold voor de vroegeren.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-39
8/Al-Anfal-39: En bevecht hen totdat er geen Fitnah meer is en de godsdienst geheel voor Allah is. Als zij ophouden, voorwaar, dan is Allah wat betreft hetgeen zij bedreven Alziende.
Luister Koran: 8/Al-Anfal-40
8/Al-Anfal-40: En ais zij zich afwenden, weet dan dat Allah waarlijk jullie Beschermer is. Hij is de Beste Berchermer en de Beste Helper.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: