Al-A'raf 105-120, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-164)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-105, 7/Al-A'raf-106, 7/Al-A'raf-107, 7/Al-A'raf-108, 7/Al-A'raf-109, 7/Al-A'raf-110, 7/Al-A'raf-111, 7/Al-A'raf-112, 7/Al-A'raf-113, 7/Al-A'raf-114, 7/Al-A'raf-115, 7/Al-A'raf-116, 7/Al-A'raf-117, 7/Al-A'raf-118, 7/Al-A'raf-119, 7/Al-A'raf-120, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-164, Al-A'raf 105-120
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-105
7/Al-A'raf-105: Het is mij verplicht dat ik over Allah niets dan de Waarheid zeg. Waarlijk, ik ben tot jullie gekomen met een duidelijk Teken van jullie Heer, stuur de Kinderen van breel daarom met mij mee."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-106
7/Al-A'raf-106: Hij (Fir'aun) zei: "Als jij met een Teken bent gekomen, kom er dan mee, als jij tot de waarahtigen behoort."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-107
7/Al-A'raf-107: Toen wierp bij (Môesa) zijn staf, en toen werd deze een duidelijke slang.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-108
7/Al-A'raf-108: En bij haalde zijn hand tevoorschijn, en toen werd deze witstralend voor de toeschouwers.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-109
7/Al-A'raf-109: De vooraanstaanden van Fir'aun's volk zeiden: "Voorwaar, dit is een kundige tovenaar!
Luister Koran: 7/Al-A'raf-110
7/Al-A'raf-110: Hij wil jullie uit jullie land verdrijven!"' (Fir'aun vroeg:) "Wat raden jullie aan?"'
Luister Koran: 7/Al-A'raf-111
7/Al-A'raf-111: Zij zeiden: "Geef hem en zijn broeder uitstel, en stuur verzamelaars naar de steden.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-112
7/Al-A'raf-112: Opdat zij alle vaardige tovenaars tot u brengen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-113
7/Al-A'raf-113: En de tovenaars kwamen tot Fir'aun, zij zeiden: "Voorwaar, is er voor ons zeker een beloning als wij de winnaars zijn."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-114
7/Al-A'raf-114: Hij (Fir'aun) zei: "Ja, en voorwaar, jullie zullen tot de nabijen behoren."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-115
7/Al-A'raf-115: Zij zeiden: "O Môesa, wep jij (eerst) of werpen wij?"
Luister Koran: 7/Al-A'raf-116
7/Al-A'raf-116: Hij zei: "Werpt." Toen zij dan wierpen, betoverden zij de ogen van de mensen en joegen hen angst aan met geweldige tovenarij.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-117
7/Al-A'raf-117: En Wij openbaarden aan Môesa: "Werp jouw staf!" En toen verslond deze wat zij met hun bedrog hadden gemaakt.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-118
7/Al-A'raf-118: Toen werd de Wacheid duidelijk, en bleek wat zij (de tovenaars) plachten te doen valsheid te zijn.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-119
7/Al-A'raf-119: Zij werden daar verslagen, en zij keerden vernederd terug.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-120
7/Al-A'raf-120: En de (tot inkeer gekomen) tovenaars wierpen zich (als in de shalât) neer.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: