NAHL 43-54, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-272)

NAHL: 16/NAHL-43, 16/NAHL-44, 16/NAHL-45, 16/NAHL-46, 16/NAHL-47, 16/NAHL-48, 16/NAHL-49, 16/NAHL-50, 16/NAHL-51, 16/NAHL-52, 16/NAHL-53, 16/NAHL-54, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-272, NAHL 43-54
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 16/NAHL-43
16/NAHL-43: Ve Biz, senden önce, kendilerine vahyettiğimiz ricalden (erkeklerden) başkasını (resûl olarak) göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, o taktirde zikir ehline (daimi zikir sahiplerine) sorun!
Kur'an Dinle: 16/NAHL-44
16/NAHL-44: Beyyinelerle (ispat vasıtaları ile) ve semavî kitaplarla (resûller gönderdik) onlara indirilenleri, insanlara beyan etmen (açıklaman) için sana da zikri (Kur’ân-ı Kerim’i) indirdik. Umulur ki böylece onlar, tefekkür ederler.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-45
16/NAHL-45: Kötülükler için tuzak kuranlar, Allah’ın onları yerin dibine geçirmesinden (geçirmeyeceğinden) veya azabın, farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden (gelmeyeceğinden) emin mi oldular?
Kur'an Dinle: 16/NAHL-46
16/NAHL-46: Veya onlar dönüp dolaşırlarken, Allah’ın onları yakalamasından (yakalamamasından) emin mi oldular? Ve onlar, (Allah’ı) aciz bırakamazlar.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-47
16/NAHL-47: Veya onları korkuyorlarken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin, elbette Rauf’tur (çok şefkatlidir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir, merhametlidir).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-48
16/NAHL-48: Onlar, Allah’ın yarattığı herşeyi (elektronları) görmediler mi? Onun gölgeleri (karşıt elektronları), tâbî olarak (elektronlara), sağdan (sağ spinli) ve soldan (sol spinli), Allah’a secde ederek dönerler.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-49
16/NAHL-49: Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin (yürüyen canlıların) hepsi ve melekler, Allah’a secde ederler. Ve onlar, kibirlenmezler.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-50
16/NAHL-50: Onlar, onların üstlerindeki (emrinde oldukları) Rab’lerinden korkarlar. Ve emrolundukları şeyleri yaparlar.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-51
16/NAHL-51: Ve Allah, şöyle dedi: “İki ilâh edinmeyin! O, sadece tek bir ilâhtır. O halde sadece Benden korkun!”
Kur'an Dinle: 16/NAHL-52
16/NAHL-52: Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar, O’nundur. Ve dîn, daima O’na aittir. (Öyleyse) hâlâ Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?
Kur'an Dinle: 16/NAHL-53
16/NAHL-53: Sizin olan ne kadar ni’met varsa hepsi Allah’tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa, o zaman O’na yalvarırsınız.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-54
16/NAHL-54: Sonra O, sizden zararı (sıkıntıları) giderince o zaman da sizden bir grup, Rab’lerine şirk (ortak) koşarlar.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: