HİCR 71-90, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-266)

HİCR: 15/HİCR-71, 15/HİCR-72, 15/HİCR-73, 15/HİCR-74, 15/HİCR-75, 15/HİCR-76, 15/HİCR-77, 15/HİCR-78, 15/HİCR-79, 15/HİCR-80, 15/HİCR-81, 15/HİCR-82, 15/HİCR-83, 15/HİCR-84, 15/HİCR-85, 15/HİCR-86, 15/HİCR-87, 15/HİCR-88, 15/HİCR-89, 15/HİCR-90, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-266, HİCR 71-90
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 15/HİCR-71
15/HİCR-71: Şöyle dedi: “Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar, benim kızlarım.”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-72
15/HİCR-72: Ömrüne andolsun ki; muhakkak ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-73
15/HİCR-73: Böylece, müşrikleri (güneş doğduğu vakit orada bulunanları) bir sayha (korkunç bir ses dalgası) aldı, yakaladı.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-74
15/HİCR-74: Böylece onun (o beldenin) üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccîl’den (öldürücü) taşlar yağdırdık.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-75
15/HİCR-75: İşte bunda, ibretle izleyenler için, elbette deliller vardır.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-76
15/HİCR-76: Ve muhakkak ki o gerçekten, yol üzerinde mukîmdir (hâlâ durmaktadır).
Kur'an Dinle: 15/HİCR-77
15/HİCR-77: Muhakkak ki; bunda mü’minler (nefslerinin kalbine îmân yazılmış olanlar) için elbette deliller (ibretler) vardır.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-78
15/HİCR-78: Eyke halkı da gerçekten zalim idiler.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-79
15/HİCR-79: Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki; ikisi de (iki şehir de) gerçekten, açıkça bir rehberdir (gelecek nesillere ibrettir).
Kur'an Dinle: 15/HİCR-80
15/HİCR-80: Andolsun ki; Hicr halkı, gönderilen resûlleri yalanladı.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-81
15/HİCR-81: Onlara âyetlerimizi (mucizelerimizi, delillerimizi) verdik. Fakat onlar, ondan yüz çevirdiler.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-82
15/HİCR-82: Ve onlar, dağlardan (sağlamlığına) güvenilir evler (yontarak) oyuyorlardı.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-83
15/HİCR-83: Böylece sabah vaktine erenleri (sabaha çıkanları), bir sayha (korkunç bir ses) yakaladı.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-84
15/HİCR-84: Böylece, iktisab ettikleri (kazanmış oldukları) şeyler, onlara bir fayda vermedi.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-85
15/HİCR-85: Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri, başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki; o saat (kıyâmet) mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-86
15/HİCR-86: Muhakkak ki; senin Rabbin, O; yaratan ve bilendir.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-87
15/HİCR-87: Ve andolsun ki; sana mesânî(ikinci)den 7’yi (7’liyi, 7’li olarak) ve Kur’ân-ul Azîm’i verdik.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-88
15/HİCR-88: Onlardan bir kısmına çifter çifter (bol bol) met’a olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Mü’minlere (kalplerine îmân yazılmış olan kimselere) kanatlarını indir (mutevazi ol, himaye et).
Kur'an Dinle: 15/HİCR-89
15/HİCR-89: “Ve muhakkak ki; ben apaçık (uyaran, açıklayan, beyan eden) bir nezirim.” de.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-90
15/HİCR-90: Muktesimlere (kısım kısım ayıranlara) indirdiğimiz gibi.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: