Al-Hijr 71-90, Noble Qur'an (Juz-14, halaman-266)

Noble Qur'an » Juz-14 » halaman-266
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Hijr: 15/Al-Hijr-71, 15/Al-Hijr-72, 15/Al-Hijr-73, 15/Al-Hijr-74, 15/Al-Hijr-75, 15/Al-Hijr-76, 15/Al-Hijr-77, 15/Al-Hijr-78, 15/Al-Hijr-79, 15/Al-Hijr-80, 15/Al-Hijr-81, 15/Al-Hijr-82, 15/Al-Hijr-83, 15/Al-Hijr-84, 15/Al-Hijr-85, 15/Al-Hijr-86, 15/Al-Hijr-87, 15/Al-Hijr-88, 15/Al-Hijr-89, 15/Al-Hijr-90, Noble Qur'an, Juz-14, halaman-266, Al-Hijr 71-90
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-71
15/Al-Hijr-71: Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-72
15/Al-Hijr-72: (Allah berfirman): "Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-73
15/Al-Hijr-73: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-74
15/Al-Hijr-74: Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-75
15/Al-Hijr-75: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-76
15/Al-Hijr-76: Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia).
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-77
15/Al-Hijr-77: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-78
15/Al-Hijr-78: Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-79
15/Al-Hijr-79: maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-80
15/Al-Hijr-80: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-81
15/Al-Hijr-81: dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-82
15/Al-Hijr-82: dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-83
15/Al-Hijr-83: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-84
15/Al-Hijr-84: maka tak dapat menolong mereka, apa yang telah mereka usahakan.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-85
15/Al-Hijr-85: Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-86
15/Al-Hijr-86: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-87
15/Al-Hijr-87: Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-88
15/Al-Hijr-88: Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-89
15/Al-Hijr-89: Dan katakanlah: "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-90
15/Al-Hijr-90: Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah),
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: