An-Nahl 73-79, Noble Qur'an (Juz-14, halaman-275)

Noble Qur'an » Juz-14 » halaman-275
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Nahl: 16/An-Nahl-73, 16/An-Nahl-74, 16/An-Nahl-75, 16/An-Nahl-76, 16/An-Nahl-77, 16/An-Nahl-78, 16/An-Nahl-79, Noble Qur'an, Juz-14, halaman-275, An-Nahl 73-79
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 16/An-Nahl-73
16/An-Nahl-73: Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit juapun).
Dengar Quran: 16/An-Nahl-74
16/An-Nahl-74: Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-75
16/An-Nahl-75: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-76
16/An-Nahl-76: Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?
Dengar Quran: 16/An-Nahl-77
16/An-Nahl-77: Dan kepunyaan Allah-lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-78
16/An-Nahl-78: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-79
16/An-Nahl-79: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang diangkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: