An-Nahl 35-42, Noble Qur'an (Juz-14, halaman-271)

Noble Qur'an » Juz-14 » halaman-271
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Nahl: 16/An-Nahl-35, 16/An-Nahl-36, 16/An-Nahl-37, 16/An-Nahl-38, 16/An-Nahl-39, 16/An-Nahl-40, 16/An-Nahl-41, 16/An-Nahl-42, Noble Qur'an, Juz-14, halaman-271, An-Nahl 35-42
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 16/An-Nahl-35
16/An-Nahl-35: Dan berkatalah orang-orang musyrik: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatupun tanpa (izin)-Nya". Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka; maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-36
16/An-Nahl-36: Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).
Dengar Quran: 16/An-Nahl-37
16/An-Nahl-37: Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-38
16/An-Nahl-38: Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang mati". (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui,
Dengar Quran: 16/An-Nahl-39
16/An-Nahl-39: agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-40
16/An-Nahl-40: Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: "kun (jadilah)", maka jadilah ia.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-41
16/An-Nahl-41: Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui,
Dengar Quran: 16/An-Nahl-42
16/An-Nahl-42: (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: