An-Nahl 27-34, Noble Qur'an (Juz-14, halaman-270)

Noble Qur'an » Juz-14 » halaman-270
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Nahl: 16/An-Nahl-27, 16/An-Nahl-28, 16/An-Nahl-29, 16/An-Nahl-30, 16/An-Nahl-31, 16/An-Nahl-32, 16/An-Nahl-33, 16/An-Nahl-34, Noble Qur'an, Juz-14, halaman-270, An-Nahl 27-34
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 16/An-Nahl-27
16/An-Nahl-27: Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat, dan berfirman: "Di manakah sekutu-sekutu-Ku itu (yang karena membelanya) kamu selalu memusuhi mereka (nabi-nabi dan orang-orang mukmin)?" Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu: "Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir",
Dengar Quran: 16/An-Nahl-28
16/An-Nahl-28: (yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); "Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun". (Malaikat menjawab): "Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan".
Dengar Quran: 16/An-Nahl-29
16/An-Nahl-29: Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-30
16/An-Nahl-30: Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab: "(Allah telah menurunkan) kebaikan". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa,
Dengar Quran: 16/An-Nahl-31
16/An-Nahl-31: (yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa,
Dengar Quran: 16/An-Nahl-32
16/An-Nahl-32: (yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): "Salaamun'alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan".
Dengar Quran: 16/An-Nahl-33
16/An-Nahl-33: Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang (kafir) sebelum mereka. Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri,
Dengar Quran: 16/An-Nahl-34
16/An-Nahl-34: Maka mereka ditimpa oleh (akibat) kejahatan perbuatan mereka dan mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka perolok-olokan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: