An-Nahl 43-54, Noble Qur'an (Juz-14, halaman-272)

Noble Qur'an » Juz-14 » halaman-272
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Nahl: 16/An-Nahl-43, 16/An-Nahl-44, 16/An-Nahl-45, 16/An-Nahl-46, 16/An-Nahl-47, 16/An-Nahl-48, 16/An-Nahl-49, 16/An-Nahl-50, 16/An-Nahl-51, 16/An-Nahl-52, 16/An-Nahl-53, 16/An-Nahl-54, Noble Qur'an, Juz-14, halaman-272, An-Nahl 43-54
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 16/An-Nahl-43
16/An-Nahl-43: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,
Dengar Quran: 16/An-Nahl-44
16/An-Nahl-44: keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,
Dengar Quran: 16/An-Nahl-45
16/An-Nahl-45: maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu, merasa aman (dari bencana) ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari,
Dengar Quran: 16/An-Nahl-46
16/An-Nahl-46: atau Allah mengazab mereka diwaktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak (azab itu),
Dengar Quran: 16/An-Nahl-47
16/An-Nahl-47: atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-48
16/An-Nahl-48: Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri?
Dengar Quran: 16/An-Nahl-49
16/An-Nahl-49: Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para ma]aikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-50
16/An-Nahl-50: Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).
Dengar Quran: 16/An-Nahl-51
16/An-Nahl-51: Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut".
Dengar Quran: 16/An-Nahl-52
16/An-Nahl-52: Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah?
Dengar Quran: 16/An-Nahl-53
16/An-Nahl-53: Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.
Dengar Quran: 16/An-Nahl-54
16/An-Nahl-54: Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu dari pada kamu, tiba-tiba sebahagian dari pada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan (yang lain),
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: