HİCR 16-31, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-263)

HİCR: 15/HİCR-16, 15/HİCR-17, 15/HİCR-18, 15/HİCR-19, 15/HİCR-20, 15/HİCR-21, 15/HİCR-22, 15/HİCR-23, 15/HİCR-24, 15/HİCR-25, 15/HİCR-26, 15/HİCR-27, 15/HİCR-28, 15/HİCR-29, 15/HİCR-30, 15/HİCR-31, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-263, HİCR 16-31
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 15/HİCR-16
15/HİCR-16: Andolsun ki; Biz semada burçlar kıldık. Ve bakanlar için onu süsledik.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-17
15/HİCR-17: Ve Biz, onu taşlanmış (kovulmuş) şeytan(lar)ın hepsinden muhafaza ettik.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-18
15/HİCR-18: Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa (gaybî bilgileri çalmak istediyse), o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-19
15/HİCR-19: Ve yeryüzü; onu uzattık (yaydık) ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden (bütün bitkilerden) mevzun (birbiriyle orantılı) olarak bitkiler yetiştirdik.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-20
15/HİCR-20: Sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de, maişetler (geçim kaynakları) kıldık.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-21
15/HİCR-21: Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malûm (bilinen) bir kaderi (takdir edilmiş miktarı) olmaksızın onu indirmeyiz.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-22
15/HİCR-22: Ve Biz, rüzgârları (yağmur) yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de, sizi onunla suladık. Ve onun (suyun) hazinelerini (denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri) oluşturan siz değilsiniz.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-23
15/HİCR-23: Ve muhakkak ki; Biz, sadece Biz hayat veririz. Ve Biz öldürürüz. Ve varis olanlar da Biziz.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-24
15/HİCR-24: Andolsun ki; sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki; sonrakileri de biliyoruz.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-25
15/HİCR-25: Ve muhakkak ki; senin Rabbin, O, onları haşreder (huzurunda toplar). Muhakkak ki; O, Hakîm'dir, Alîm'dir.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-26
15/HİCR-26: Andolsun ki; Biz insanı, “hamein mesnûn olan salsalinden” (standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden) yarattık.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-27
15/HİCR-27: Ve cânn; onu, daha önce semûm’un ateşinden yarattık.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-28
15/HİCR-28: Rabbin meleklere şöyle demişti: “Ben mutlaka, "hamein mesnûn olan salsalin"den (standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden) bir beşer (insan) halkedeceğim.”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-29
15/HİCR-29: Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde ederek yere kapanın!
Kur'an Dinle: 15/HİCR-30
15/HİCR-30: Böylece meleklerin hepsi birden, toplu olarak secde etti.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-31
15/HİCR-31: İblis hariç. Secde edenlerle beraber olmaktan (direnerek) kaçındı.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: