NAHL 7-14, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-268)

NAHL: 16/NAHL-7, 16/NAHL-8, 16/NAHL-9, 16/NAHL-10, 16/NAHL-11, 16/NAHL-12, 16/NAHL-13, 16/NAHL-14, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-268, NAHL 7-14
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 16/NAHL-7
16/NAHL-7: Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız (ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz) beldeye, ağır eşyalarınızı (onlarla) taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz, gerçekten Rauf’tur (çok şefkatli, çok merhametlidir) ve Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-8
16/NAHL-8: Onlara binmeniz için ve de ziynet olarak (süs hayvanı olarak), atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-9
16/NAHL-9: Ve sebîllerin (dergâhlardan Sıratı Mustakîm'e ulaşan bütün yolların yani mürşidlerin) tayini, Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer O dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-10
16/NAHL-10: Sizin için semadan su indiren, O’dur. İçecek şeyler ondandır (sudandır). Ve ağaçlar (ve otlar) ondan olur. Orada (hayvanlarınızı) otlatırsınız.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-11
16/NAHL-11: Onunla sizin için; ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden (ürünleri, meyveleri) yetiştirir. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden kavim için elbette âyet (delil) vardır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-12
16/NAHL-12: Ve gece ve gündüz, Güneş ve Ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar, O’nun (Allahû Tealâ’nın) emri ile size musahhar (emrinize amade, hazır) kılındılar. Muhakkak ki bunda, akıl eden bir kavim için, elbette âyetler (deliller) vardır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-13
16/NAHL-13: Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa hepsinin renkleri çeşit çeşittir (muhteliftir). Muhakkak ki bunda, zikreden (tezekkür eden) bir kavim için elbette âyet (delil) vardır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-14
16/NAHL-14: Ondan taze et yemeniz için, denizi emrinize veren, O’dur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız. Ve onun içinde, suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve (bunlar), O’nun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: