ан-Нахл 7-14, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-268)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-7, 16/ан-Нахл-8, 16/ан-Нахл-9, 16/ан-Нахл-10, 16/ан-Нахл-11, 16/ан-Нахл-12, 16/ан-Нахл-13, 16/ан-Нахл-14, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-268, ан-Нахл 7-14
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-7
16/ан-Нахл-7: И носи вашите товари (чрез тях) към страни, които не бихте стигнали, освен с тежък труд. Наистина вашият Господ е Състрадателен, Милосърден.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-8
16/ан-Нахл-8: И сътворява Той коне, мулета и магарета, които да яздите и да използвате за украса и сътворява още други (животни), които вие не знаете.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-9
16/ан-Нахл-9: И Аллах определя пътищата (назначава духовните учители, които ви напътват по пътя, водещ към Аллах). Има и такива, които се отклоняват от него. А ако пожелаеше Аллах, би ви напътил всички към Себе Си.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-10
16/ан-Нахл-10: Той е, Който изсипва вода от небето. За вас от нея (от водата) има за пиене и от нея израстват храсти (и трева). И там изкарвате (добитъка) на паша.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-11
16/ан-Нахл-11: С нея Той изважда за вас посевите и маслините, и палмите, и гроздето, и всички плодове. В това наистина има знамение (доказателство) за хора премислящи.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-12
16/ан-Нахл-12: И подчини Той (Аллах) за вас нощта и деня, и слънцето, и луната, и звездите. Всички те са подчинени на вас по Неговата повеля. В това наистина има знамения (доказателства) за хора проумяващи.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-13
16/ан-Нахл-13: И това, което създаде за вас по земята го стори в различни цветове. В това наистина има знамения (доказателства) за хора споменаващи (обсъждащи).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-14
16/ан-Нахл-14: Той е, Който ви подчини морето, за да ядете от там прясно месо и да извличате от там украшения, които носите. И виждаш корабите да го браздят, и (това са) за да търсите от Неговата благодат, и за да сте признателни така.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: