ал-Хиджр 32-51, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-264)

ал-Хиджр: 15/ал-Хиджр-32, 15/ал-Хиджр-33, 15/ал-Хиджр-34, 15/ал-Хиджр-35, 15/ал-Хиджр-36, 15/ал-Хиджр-37, 15/ал-Хиджр-38, 15/ал-Хиджр-39, 15/ал-Хиджр-40, 15/ал-Хиджр-41, 15/ал-Хиджр-42, 15/ал-Хиджр-43, 15/ал-Хиджр-44, 15/ал-Хиджр-45, 15/ал-Хиджр-46, 15/ал-Хиджр-47, 15/ал-Хиджр-48, 15/ал-Хиджр-49, 15/ал-Хиджр-50, 15/ал-Хиджр-51, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-264, ал-Хиджр 32-51
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-32
15/ал-Хиджр-32: Рече (Аллах): “О, Иблис, ти защо не бе от поклонилите се?”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-33
15/ал-Хиджр-33: Рече (Иблис): “Не ми подобава (не искам) да се поклоня на човек, когото Ти сътвори от изсъхнала глина, от менлива кал.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-34
15/ал-Хиджр-34: Рече (Аллах): “Излез тогава от тук! Несъмнено ти си прокуден за това.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-35
15/ал-Хиджр-35: И несъмнено над теб е проклятието до Съдния ден (когато на всеки ще му се отдаде за деянията).”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-36
15/ал-Хиджр-36: Рече (Иблис): “Господи мой, дай ми отсрочка до Деня, в който ще бъдат възкресени!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-37
15/ал-Хиджр-37: Рече (Аллах): “Ти си сред отсрочените.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-38
15/ал-Хиджр-38: До деня с определено време.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-39
15/ал-Хиджр-39: Рече (Иблис): “Господи мой, затова, че Ти ме остави в заблуда, непременно ще разкрася земното за тях и непременно ще ги заблудя всички,
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-40
15/ал-Хиджр-40: освен Твоите предани раби сред тях.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-41
15/ал-Хиджр-41: Рече (Аллах): “Това е правият път, насочен (водещ) към Мен.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-42
15/ал-Хиджр-42: Над Моите раби ти нямаш власт, освен тези от тях, които те последват измежду заблудените.”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-43
15/ал-Хиджр-43: И обещаният за всички тях е наистина Адът.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-44
15/ал-Хиджр-44: Той (Адът) има седем врати. За всяка врата има определена група.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-45
15/ал-Хиджр-45: Наистина тези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах, ще бъдат сред градини и извори:
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-46
15/ал-Хиджр-46: “Влезте там (в рая) с мир и ­в безопасност!”
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-47
15/ал-Хиджр-47: И ще премахнем от сърцата им всяка омраза, по ­братски на престоли един срещу друг ще бъдат.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-48
15/ал-Хиджр-48: И не ще ги засегне там умора и не ще бъдат оттам изведени.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-49
15/ал-Хиджр-49: Извести Моите раби, че Аз съм Опрощаващия, Милосърдния!
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-50
15/ал-Хиджр-50: И, че Моето мъчение е (наистина) болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 15/ал-Хиджр-51
15/ал-Хиджр-51: И ги извести за гостите на Ибрахим (Авраам)!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: