ан-Нахл 111-118, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-280)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-111, 16/ан-Нахл-112, 16/ан-Нахл-113, 16/ан-Нахл-114, 16/ан-Нахл-115, 16/ан-Нахл-116, 16/ан-Нахл-117, 16/ан-Нахл-118, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-280, ан-Нахл 111-118
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-111
16/ан-Нахл-111: В онзи Ден всички души ще дойдат. Всеки ще се сблъска с душата си (ще види във филма на живота делата си, какво е спечелил и какво и изгубил) и на всеки докрай ще се изплати онова, което е извършил. И не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-112
16/ан-Нахл-112: И Аллах дава пример с едно селище. То бе мирно, спокойно. Получаваше препитанието си отвсякъде в изобилие. Но отрече то благата на Аллах, тогава Аллах го накара да изпита одеянието на глада и страха заради онова, което (жителите му) са сторили.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-113
16/ан-Нахл-113: И наистина дойде при тях Пратеник измежду им, но го взеха за лъжец. Тогава ги обзе мъчението. Те са угнетители.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-114
16/ан-Нахл-114: Яжте от онова, което Аллах ви даде за препитание, ­ разрешено и приятно, ­ и бъдете признателни за щедростта на Аллах, ако сте Му раби!
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-115
16/ан-Нахл-115: Възбрани ви Той мършата и кръвта, и свинското месо, и закланото за друг, а не за Аллах. А който е принуден (няма друг избор), при условие, че не прекалява и не престъпва, то тогава несъмнено Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-116
16/ан-Нахл-116: И не изричайте лъжата, която езика ви описва : “Това е позволено, а това е възбранено”, за да не измисляте лъжа за Аллах. А които измислят лъжа за Аллах, те не ще сполучат (се спасят).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-117
16/ан-Нахл-117: За тях има болезнено мъчение, и кратко наслаждение (в земния живот)­.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-118
16/ан-Нахл-118: А на юдеите възбранихме онова, за което ти разказахме преди. И не Ние ги угнетихме, а те себе си угнетяваха.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: