ан-Нахл 80-87, Свещеният Коран (Джуз'-14, страница-276)

ан-Нахл: 16/ан-Нахл-80, 16/ан-Нахл-81, 16/ан-Нахл-82, 16/ан-Нахл-83, 16/ан-Нахл-84, 16/ан-Нахл-85, 16/ан-Нахл-86, 16/ан-Нахл-87, Свещеният Коран, Джуз'-14, страница-276, ан-Нахл 80-87
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-80
16/ан-Нахл-80: Аллах стори домовете ви места за отдих (спокойствие) за вас. От кожите на добитъка стори Той за вас домове (палатки), които са ви леки в дните на вашето пътуване и в дните на вашето отсядане, а от вълната, козината и космите им – различни предмети и средства за поминък за определено време.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-81
16/ан-Нахл-81: И стори Аллах за вас сенки от онова, което е сътворил, и стори за вас в планините убежища (от вятъра и дъжда), и стори за вас одежди, които ви пазят от жегата, и одежди, които ви пазят в битка. Така изпълнява Той Своята благодат за вас, за да се отдадете Нему.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-82
16/ан-Нахл-82: А отметнат ли се, твой дълг е само ясното послание.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-83
16/ан-Нахл-83: Те узнават благодатта на Аллах, а после я отричат. Повечето от тях са неверници.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-84
16/ан-Нахл-84: И в този ден ще пратим по един свидетел от всяка общност. Тогава неверниците не ще бъдат чути и не ще бъде позволено покаяние за тях.
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-85
16/ан-Нахл-85: И когато угнетителите видят мъчението, не ще им се облекчи то и не ще бъдат погледнати (в лицата).
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-86
16/ан-Нахл-86: И когато съдружаващите видят онези, които те са съдружавали с Аллах, ще кажат: “Господи, те са нашите идоли, които зовяхме вместо Теб.” А те ще им отвърнат с думите: “Вие наистина сте лъжци.”
Слушайте Коран: 16/ан-Нахл-87
16/ан-Нахл-87: И ще се отдадат на Аллах в този Ден (идолите) със смирение, и ще изчезне от тях онова (идолите, лъжливите богове), което са измисляли.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: