ан-Нахл-83, Сура 16-Пчелите (ан-Нахл) стих-83

16/ан-Нахл-83: Те узнават благодатта на Аллах, а после я отричат. Повечето от тях са неверници. (българската транслитерация: Я’рифунe ни’мeтaллахи суммe юнкирунeха уe eксeрухумул кяфирун(кяфирунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Нахл-83
Сура 16-Пчелите (ан-Нахл) стих-83

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
българската транслитерация: Я’рифунe ни’мeтaллахи суммe юнкирунeха уe eксeрухумул кяфирун(кяфирунe).
Те узнават благодатта на Аллах, а после я отричат. Повечето от тях са неверници.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: