ан-Нахл-104, Сура 16-Пчелите (ан-Нахл) стих-104

16/ан-Нахл-104: И наистина онези, които не вярват в знаменията на Аллах, Той не ще ги напъти (не ще срещне духа им с Лика Си) и за тях има болезнено мъчение. (българската транслитерация: Иннeллeзинe ля ю’минунe би айатиллахи ля йeхдихимуллаху уe лeхум aзабун eлим(eлимун). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Нахл-104
Сура 16-Пчелите (ан-Нахл) стих-104

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
българската транслитерация: Иннeллeзинe ля ю’минунe би айатиллахи ля йeхдихимуллаху уe лeхум aзабун eлим(eлимун).
И наистина онези, които не вярват в знаменията на Аллах, Той не ще ги напъти (не ще срещне духа им с Лика Си) и за тях има болезнено мъчение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: