ан-Нахл-64, Сура 16-Пчелите (ан-Нахл) стих-64

16/ан-Нахл-64: И низпослахме Книгата на теб, единствено за да им разясниш онова, по което са в разногласие ­ и за да бъде Тя (Книгата) напътсвие към Мен и милост за хора вярващи ( желаещи да достигнат Лика на Аллах). (българската транслитерация: Уe ма eнзeлна aлeйкeл китабe илла ли тубeййинe лeхумуллeзихтeлeфу фихи уe худeн уe рaхмeтeн ли кaумин ю’минун(ю’минунe). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Нахл-64
Сура 16-Пчелите (ан-Нахл) стих-64

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
българската транслитерация: Уe ма eнзeлна aлeйкeл китабe илла ли тубeййинe лeхумуллeзихтeлeфу фихи уe худeн уe рaхмeтeн ли кaумин ю’минун(ю’минунe).
И низпослахме Книгата на теб, единствено за да им разясниш онова, по което са в разногласие ­ и за да бъде Тя (Книгата) напътсвие към Мен и милост за хора вярващи ( желаещи да достигнат Лика на Аллах).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: