ан-Нахл-46, Сура 16-Пчелите (ан-Нахл) стих-46

16/ан-Нахл-46: Или че Той (Аллах) не ще ги хване при тяхното странстване, а те не могат да Го възпрат? (българската транслитерация: Eу йe’хузeхум фи тeкaллубихим фe ма хум би му’джизин(му’джизинe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Нахл-46
Сура 16-Пчелите (ан-Нахл) стих-46

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ
българската транслитерация: Eу йe’хузeхум фи тeкaллубихим фe ма хум би му’джизин(му’джизинe).
Или че Той (Аллах) не ще ги хване при тяхното странстване, а те не могат да Го възпрат?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: