ан-Нахл-44, Сура 16-Пчелите (ан-Нахл) стих-44

16/ан-Нахл-44: И низпослахме на теб Напомнянето (Корана), за да обясниш на хората какво им е низпослано с ясните знаци (доказателствата) и с писанията (изпратихме пратеници), с надеждата да размислят. (българската транслитерация: Бил бeййинати уeз зубур(зубури), уe eнзeлна илeйкeз зикрe ли тубeййинe лин наси ма нуззилe илeйхим уe лeaллeхум йeтeфeккeрун(йeтeфeккeрунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Нахл-44
Сура 16-Пчелите (ан-Нахл) стих-44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
българската транслитерация: Бил бeййинати уeз зубур(зубури), уe eнзeлна илeйкeз зикрe ли тубeййинe лин наси ма нуззилe илeйхим уe лeaллeхум йeтeфeккeрун(йeтeфeккeрунe).
И низпослахме на теб Напомнянето (Корана), за да обясниш на хората какво им е низпослано с ясните знаци (доказателствата) и с писанията (изпратихме пратеници), с надеждата да размислят.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: