NAHL 111-118, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-280)

NAHL: 16/NAHL-111, 16/NAHL-112, 16/NAHL-113, 16/NAHL-114, 16/NAHL-115, 16/NAHL-116, 16/NAHL-117, 16/NAHL-118, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-280, NAHL 111-118
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 16/NAHL-111
16/NAHL-111: O gün, bütün nefsler gelir. Herkes (hayat filmini görerek, kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından) kendi nefsi ile mücâdele eder. Ve herkese amelleri (yaptıkları) ödenir. Ve onlara zulmedilmez (haksız olarak negatif derece yazılmaz).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-112
16/NAHL-112: Ve Allah, (korkudan) emin ve mutmain (huzurlu, tatmin olmuş) olan bir şehri (halkını) misal verdi. Onun rızkı, heryerden bol bol geliyordu. Fakat o (şehir halkı), Allah’ın ni’metlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah, onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-113
16/NAHL-113: Ve andolsun ki; onlara, kendilerinden (kendi içlerinden) bir resûl geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı. Ve onlar zalimlerdir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-114
16/NAHL-114: Öyleyse Allah’ın sizi rızıklandırdığı helâl ve tayyib (güzel, temiz) olan şeylerden yeyin! Ve eğer siz, yalnız O’na kul olduysanız, Allah’ın nimetlerine şükredin!
Kur'an Dinle: 16/NAHL-115
16/NAHL-115: Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette (yemek zorunda) kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği taktirde muhakkak ki Allah, Gafur’dur (mağfiret edendir, affedendir), Rahîm'dir (rahmet nuru gönderendir).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-116
16/NAHL-116: Allah’a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile “bu helâldir, bu haramdır” diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah’a yalanla iftira edenler, felâha (kurtuluşa) eremezler.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-117
16/NAHL-117: Ve onlar için elîm azap ve (dünya üzerinde) az bir meta vardır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-118
16/NAHL-118: Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri, yahudilere haram kıldık. Biz, onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendilerine zulmediyorlardı.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: