NAHL 103-110, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-279)

NAHL: 16/NAHL-103, 16/NAHL-104, 16/NAHL-105, 16/NAHL-106, 16/NAHL-107, 16/NAHL-108, 16/NAHL-109, 16/NAHL-110, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-279, NAHL 103-110
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 16/NAHL-103
16/NAHL-103: Ve andolsun ki Biz, onların: “Fakat O’nu (Kur’ân-ı Kerim’i), ona şüphesiz bir beşer (insan) öğretiyor.” dediğini biliyoruz. Ona isnad ettikleri kişinin lisanı acemidir (Arapça değildir). Bu (Kur’ân-ı Kerim) lisanı ise apaçık Arapça’dır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-104
16/NAHL-104: Muhakkak ki Allah, Allah’ın âyetlerine inanmayanları (îmân etmeyenleri) hidayete erdirmez (onların ruhunu Kendisine ulaştırmaz). Ve onlar için elîm azap vardır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-105
16/NAHL-105: Sadece Allah’ın âyetlerine inanmayanlar, yalanla iftira ederler. İşte onlar; onlar, yalancılardır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-106
16/NAHL-106: Kalbi îmânla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim îmânından (hidayete erdikten) sonra Allah’ı inkâr ederse ve kim küfre göğüs açarsa (irşad makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle, Allahû Tealâ, onun göğsünü küfre açar, şerheder), artık Allah’tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azîm azap vardır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-107
16/NAHL-107: İşte bu, onların dünya hayatını, ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah’ın, kâfir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-108
16/NAHL-108: İşte onlar, Allah’ın kalplerini, işitme hassalarını ve görme hassalarını tabettiği (mühürlediği) kimselerdir. Ve işte onlar; onlar, gâfillerdir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-109
16/NAHL-109: Onların, ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-110
16/NAHL-110: Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret (göç) edenlere sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz (bütün) bunlardan sonra, elbette Gafur (mağfiret eden)’dur ve Rahîm (rahmet nuru gönderen)’dir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: