Hud 98-108, Noble Qur'an (Juz-12, halaman-233)

Noble Qur'an » Juz-12 » halaman-233
share on facebook  tweet  share on google  print  
Hud: 11/Hud-98, 11/Hud-99, 11/Hud-100, 11/Hud-101, 11/Hud-102, 11/Hud-103, 11/Hud-104, 11/Hud-105, 11/Hud-106, 11/Hud-107, 11/Hud-108, Noble Qur'an, Juz-12, halaman-233, Hud 98-108
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 11/Hud-98
11/Hud-98: Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi.
Dengar Quran: 11/Hud-99
11/Hud-99: Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan (begitu pula) di hari kiamat. La'nat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.
Dengar Quran: 11/Hud-100
11/Hud-100: Itu adalah sebahagian dan berita-berita negeri (yang telah dibinasakan) yang Kami ceritakan kepadamu (Muhammad); di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yang telah musnah.
Dengar Quran: 11/Hud-101
11/Hud-101: Dan Kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka.
Dengar Quran: 11/Hud-102
11/Hud-102: Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.
Dengar Quran: 11/Hud-103
11/Hud-103: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi)nya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala makhluk).
Dengar Quran: 11/Hud-104
11/Hud-104: Dan Kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu.
Dengar Quran: 11/Hud-105
11/Hud-105: Di kala datang hari itu, tidak ada seorangun yang berbicara, melainkan dengan izin-Nya; maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia.
Dengar Quran: 11/Hud-106
11/Hud-106: Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih),
Dengar Quran: 11/Hud-107
11/Hud-107: mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
Dengar Quran: 11/Hud-108
11/Hud-108: Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: