Та ха 114-125, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-320)

Та ха: 20/Та ха-114, 20/Та ха-115, 20/Та ха-116, 20/Та ха-117, 20/Та ха-118, 20/Та ха-119, 20/Та ха-120, 20/Та ха-121, 20/Та ха-122, 20/Та ха-123, 20/Та ха-124, 20/Та ха-125, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-320, Та ха 114-125
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 20/Та ха-114
20/Та ха-114: Ето Всевишния и Истинския владетел, Аллах,! И не прибързвай с Корана, преди да завърши неговото откровение за теб! И кажи: “Господи, дай ми още знание!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-115
20/Та ха-115: И наистина вече повелихме на Адем (Адам) обет преди, а той го забрави. И не открихме у него решителност.
Слушайте Коран: 20/Та ха-116
20/Та ха-116: И бяхме рекли на ангелите: “Поклонете се на Адем (Адам)!”, те се поклониха, освен Иблис. Той отказа.
Слушайте Коран: 20/Та ха-117
20/Та ха-117: Подир това рекохме (на Адам): “О, Адем (Адам), наистина той е враг на теб и на твоята съпруга. Тогава (внимавайте) да не ви изведе(и) двамата от Рая и така да станете от страдащите!
Слушайте Коран: 20/Та ха-118
20/Та ха-118: И за теб там (в Рая) няма нито глад, нито ще бъдеш разголен.
Слушайте Коран: 20/Та ха-119
20/Та ха-119: И наистина не ще изпиташ там нито жажда, нито слънчев пек.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-120
20/Та ха-120: Но сатаната му подшушна и му рече: “О, Адем (Адам), да ти покажа ли дървото на вечността и да ти помогна ли за (да стигнеш до) едно непреходно царство?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-121
20/Та ха-121: Подир това и двамата ядоха от него (от дървото), и пред тях се разкриха срамните им места, и започнаха да се покриват с листа от Рая. И така Адем (Адам) не се вслуша в своя Господ, и така се заблуди.
Слушайте Коран: 20/Та ха-122
20/Та ха-122: После неговият Господ го избра,­ прие покаянието му и го напъти към Себе Си.
Слушайте Коран: 20/Та ха-123
20/Та ха-123: И рече (Аллах): “И двамата слезте (долу) от тук ­! Всички (вие и станата) като врагове един на друг! Оттук нататък ще ви се изпрати напътствие от Мен, ­ тогава който следва Моето напътствие, той нито ще се заблуди, нито ще пострада.
Слушайте Коран: 20/Та ха-124
20/Та ха-124: А който обръща гръб на Моето напомняне, за него има живот с лишения и сляп ще го събудим в Деня на възкресението.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-125
20/Та ха-125: И ще рече (в Деня на възкресението): “Господи, защо ме събуди сляп, а аз всъщност бях зрящ?”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: