Мариам 65-76, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-310)

Мариам: 19/Мариам-65, 19/Мариам-66, 19/Мариам-67, 19/Мариам-68, 19/Мариам-69, 19/Мариам-70, 19/Мариам-71, 19/Мариам-72, 19/Мариам-73, 19/Мариам-74, 19/Мариам-75, 19/Мариам-76, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-310, Мариам 65-76
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 19/Мариам-65
19/Мариам-65: Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях. На Него бъди раб, и търпелив бъди в службата си на Него! Нима знаеш някой да се зове с Неговото име, освен Него?”
Слушайте Коран: 19/Мариам-66
19/Мариам-66: И казва човекът: “Дали като умра, наистина ще бъда съживен?”
Слушайте Коран: 19/Мариам-67
19/Мариам-67: А нима човекът не помни, че Ние го сътворихме и преди, когато бе нищо?
Слушайте Коран: 19/Мариам-68
19/Мариам-68: Кълна се в твоя Господ, Ние ще съберем и тях, и сатаните, после ще ги наредим на колене около Ада.
Слушайте Коран: 19/Мариам-69
19/Мариам-69: После ще извадим от всяка общност най-непокорните пред Всемилостивия.
Слушайте Коран: 19/Мариам-70
19/Мариам-70: Най-добре Ние знаем кои заслужават да горят там.
Слушайте Коран: 19/Мариам-71
19/Мариам-71: И всеки от вас (всички до един) ще минете през Ада. Това е окончателна присъда от твоя Господ.
Слушайте Коран: 19/Мариам-72
19/Мариам-72: После Ние ще спасим богобоязливите (които се бояха да не изгубят милостта на Аллах) и ще оставим там на колене угнетителите.
Слушайте Коран: 19/Мариам-73
19/Мариам-73: И когато им бяха четени Нашите ясни знамения, неверниците казваха на вярващите: “Коя от двете ни групи има по-хубаво положение и е по-добра общност?”
Слушайте Коран: 19/Мариам-74
19/Мариам-74: И колко поколения преди тях Ние погубихме ­ по-богати и по-хубави наглед!
Слушайте Коран: 19/Мариам-75
19/Мариам-75: Кажи: “Който е в заблуда, Всемилостивия ще му даде отсрочка. И щом видят онова, което им е обещано, ­ мъчението или Часа, ще узнаят кой има по-лошото място и кой е по-безпомощен.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-76
19/Мариам-76: И надбавя Аллах с напътствие напътените към Него. Но непреходните праведни дела са най-доброто въздаяние при твоя Господ и най-добрата отплата.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: