MERYEM 65-76, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-310)

MERYEM: 19/MERYEM-65, 19/MERYEM-66, 19/MERYEM-67, 19/MERYEM-68, 19/MERYEM-69, 19/MERYEM-70, 19/MERYEM-71, 19/MERYEM-72, 19/MERYEM-73, 19/MERYEM-74, 19/MERYEM-75, 19/MERYEM-76, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-310, MERYEM 65-76
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-65
19/MERYEM-65: Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O’na kul ol! O’nun kulluğunda sabırlı ol! O’nun İsmi’yle isimlendirilen (bir kimse) biliyor musun?
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-66
19/MERYEM-66: Ve insan: “Ben, öldükten sonra mı diri (canlı) olarak mutlaka çıkarılacağım?” der.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-67
19/MERYEM-67: Ve insan, daha önce o bir şey değilken; Bizim, onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi?
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-68
19/MERYEM-68: Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları, mutlaka haşredeceğiz (toplayacağız). Sonra onları, cehennemin etrafında diz üstü çökmüş olarak hazır kılacağız.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-69
19/MERYEM-69: Sonra bütün gruplardan onların hangisi, Rahmân’a karşı daha çok asi (azgın) olduysa, onları mutlaka ayıracağız.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-70
19/MERYEM-70: Sonra ona (cehenneme) maruz kalmayı en çok hakedenleri, elbette en iyi Biz biliriz.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-71
19/MERYEM-71: Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illâ (muhakkak) ona (cehenneme) varacaksınız. (Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş bir hükümdür.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-72
19/MERYEM-72: Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimleri, diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-73
19/MERYEM-73: Ve âyetlerimiz, onlara beyan edilerek okunduğu zaman, kâfirler âmenû olanlara (şöyle) dediler: “İki gruptan hangisi, makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel?”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-74
19/MERYEM-74: Onlardan önce, mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helâk ettik.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-75
19/MERYEM-75: De ki: “Kim dalâlette ise o zaman onlar ya vaadolundukları azabı veya o saati (kıyâmeti) görene kadar Rahmân, ona zamanı uzatarak mühlet verir.” Böylece kimin mekân bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-76
19/MERYEM-76: Ve Allah, hidayette (hidayete ermiş) olanların hidayetini arttırır. Bâki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır ve dönüş (karşılığı olan mükâfat) bakımından (da) daha hayırlıdır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: