KEHF 98-110, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-304)

KEHF: 18/KEHF-98, 18/KEHF-99, 18/KEHF-100, 18/KEHF-101, 18/KEHF-102, 18/KEHF-103, 18/KEHF-104, 18/KEHF-105, 18/KEHF-106, 18/KEHF-107, 18/KEHF-108, 18/KEHF-109, 18/KEHF-110, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-304, KEHF 98-110
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 18/KEHF-98
18/KEHF-98: (Zülkarneyn): “Bu, Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman, onu kırıp ufalar (yerle bir eder). Ve Rabbimin vaadi haktır.” dedi.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-99
18/KEHF-99: Ve izin günü onları, birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sur’a üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-100
18/KEHF-100: Ve izin günü cehennemi, kâfirlere çok şiddetli birarz edişle, arz ettik (gösterdik).
Kur'an Dinle: 18/KEHF-101
18/KEHF-101: Onlar, gözleri “Beni zikretmekten” perdeli olanlardır. Ve onlar, (Beni) işitmeye muktedir olamadılar.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-102
18/KEHF-102: Yoksa kâfirler, kullarımın Benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki Biz, cehennemi kâfirlere bir ikram (kalacak yer) olarak hazırladık.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-103
18/KEHF-103: De ki: “Ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi?”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-104
18/KEHF-104: Onlar, dünya hayatında amelleri (çalışmaları) sapmış (kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla) olanlardır. Ve onlar, güzel ameller işlediklerini zannediyorlar.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-105
18/KEHF-105: İşte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyâmet günü mizan tutmayız.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-106
18/KEHF-106: (Âyetlerimi) örtmeleri (inkâr etmeleri) ve âyetlerimi ve resûllerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle, onların cezası işte bu cehennemdir.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-107
18/KEHF-107: Âmenû olanlar (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar; onların ikramı, firdevs cennetleridir.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-108
18/KEHF-108: Onlar, orada ebediyyen kalanlar (kalacaklar)dır. Oradan ayrılmayı istemezler.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-109
18/KEHF-109: De ki: “Denizler, Rabbimin kelimeleri için (kelimelerini yazmak için) mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada (yardıma) getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden, denizler mutlaka tükenirdi.”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-110
18/KEHF-110: De ki: “Ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilâhınızın tek bir ilâh olduğu vahyolunuyor. O taktirde kim Rabbine mülâki olmayı (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı) dilerse, o zaman salih amel (nefs tezkiyesi) yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini (bir şeyi) ortak koşmasın.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: