MERYEM 12-25, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-306)

MERYEM: 19/MERYEM-12, 19/MERYEM-13, 19/MERYEM-14, 19/MERYEM-15, 19/MERYEM-16, 19/MERYEM-17, 19/MERYEM-18, 19/MERYEM-19, 19/MERYEM-20, 19/MERYEM-21, 19/MERYEM-22, 19/MERYEM-23, 19/MERYEM-24, 19/MERYEM-25, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-306, MERYEM 12-25
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-12
19/MERYEM-12: Ey Yahya! Kitab’ı kuvvetle (dikkatle) al (kendine mal et). Ve Biz, ona sabi iken (küçük yaşta) hikmet verdik.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-13
19/MERYEM-13: Ve katımızdan ona, sevgi ve zekât (nefs tezkiyesi) (verdik). Ve o, takva sahibi oldu.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-14
19/MERYEM-14: Anne ve babasına karşı birr sahibiydi. Ve o, asi, cebbar değildi.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-15
19/MERYEM-15: Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beas edileceği (yeniden diriltileceği) günde de ona selâm olsun.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-16
19/MERYEM-16: Kitap’ta Hz. Meryem’i zikret. Ailesinden ayrılıp, şark (doğu) tarafında bir yere çekilmişti.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-17
19/MERYEM-17: Sonra da onlardan (ayıran) bir perde çekti. O zaman ona Ruhumuz’u (Ruh’ûl Kudüs) gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde (hüviyetinde) temessül etti (göründü).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-18
19/MERYEM-18: (Hz. Meryem şöyle) dedi: “Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen (bana bir zararın dokunmaz). Senden Rahmân’a sığınırım.”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-19
19/MERYEM-19: “Ben sadece sana zeki (temiz) bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir resûlüyüm.” dedi.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-20
19/MERYEM-20: (Hz. Meryem dedi ki): “Bana bir beşer dokunmamış (olduğuna göre) benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben, azgın (iffetsiz) olmadım.”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-21
19/MERYEM-21: (Ruh’ûl Kudüs): “İşte böyle” dedi. Senin Rabbin: “O, Bana kolaydır ve onu, insanlara bir âyet (mucize) ve Bizden bir rahmet kılacağız.” buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir (yerine getirilmiştir).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-22
19/MERYEM-22: Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekâna (yere) çekildi.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-23
19/MERYEM-23: Doğum sancısı onu, bir hurma ağacının gövdesine (sığınmaya) mecbur etti. “Keşke ben bundan önce ölseydim, unutularak unutulmuşların (arasına karışsaydım).” dedi.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-24
19/MERYEM-24: O zaman onun (Hz. Meryem’in) alt yanından, ona “mahzun olma (üzülme)” diye bir nida (geldi): “Rabbin, senin alt yanından bir su yolu kıldı (oluşturdu).”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-25
19/MERYEM-25: Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, (orada) toplansın.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: