MERYEM 52-64, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-309)

MERYEM: 19/MERYEM-52, 19/MERYEM-53, 19/MERYEM-54, 19/MERYEM-55, 19/MERYEM-56, 19/MERYEM-57, 19/MERYEM-58, 19/MERYEM-59, 19/MERYEM-60, 19/MERYEM-61, 19/MERYEM-62, 19/MERYEM-63, 19/MERYEM-64, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-309, MERYEM 52-64
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-52
19/MERYEM-52: Ve Tur’un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu, söyleşmek (vahyetmek) için yaklaştırdık.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-53
19/MERYEM-53: Ve ona, rahmetimizden kardeşi Harun (A.S)’ı Nebî (Peygamber) olarak bahşettik.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-54
19/MERYEM-54: Ve Kitap’ta İsmail (A.S)’ı (da) zikret. Çünkü O, vaadine sadıktı ve O, Nebî Resûl’dü.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-55
19/MERYEM-55: Ve o, ehline (halkına ve ailesine) namazı ve zekâtı emrediyordu. Ve o, Rabbinin katında razı olunmuşlardandı.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-56
19/MERYEM-56: Ve Kitap’ta İdris (A.S)’ı (da) zikret. Muhakkak ki O, sadık bir Nebî (Peygamber) idi.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-57
19/MERYEM-57: Ve onu, yüce bir mekâna (makama, cennete) yükselttik.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-58
19/MERYEM-58: İşte onlar, Allah’ın kendilerine ni’met verdiği nebîlerdendir. Âdem (A.S)’ın zürriyyetinden (neslinden) ve Nuh (A.S)’la beraber taşıdıklarımızdan ve İbrâhîm (A.S) ve İsrail (A.S)’ın zürriyyetinden ve Bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara, Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-59
19/MERYEM-59: Bundan sonra onların arkasından gelen nesil, namazı ihmal (zayi) ettiler. Ve şehvetlere (nefsin arzularına) tâbî oldular. Artık yakında gayy (cehennemde en alt bölüm) ile karşılaşacaklar.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-60
19/MERYEM-60: Tövbe edenler, âmenû olanlar ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar hariç. İşte onlar, cennete girecekler. Ve onlara, hiçbir şeyle zulmedilmez.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-61
19/MERYEM-61: Adn cennetleri ki onları, Rahmân, kullarına gıyaben vaadetti. Muhakkak ki o (adn cennetleri), O’nun (Allah’ın) vaadidir, yerine gelecektir.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-62
19/MERYEM-62: Orada boş söz işitilmez, sadece “selâm.” Ve orada, onların sabah ve akşam rızıkları vardır.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-63
19/MERYEM-63: Kullarımızdan takva sahibi olanları, varis kıldığımız cennet işte budur.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-64
19/MERYEM-64: Ve biz (resûl melekler), Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar, O’nundur. Ve senin Rabbin, (seni) unutmuş değildir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: