Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-312), MERYEM 96-98, TÂHÂ 1-12

MERYEM: 19/MERYEM-96, 19/MERYEM-97, 19/MERYEM-98, TÂHÂ: 20/TÂHÂ-1, 20/TÂHÂ-2, 20/TÂHÂ-3, 20/TÂHÂ-4, 20/TÂHÂ-5, 20/TÂHÂ-6, 20/TÂHÂ-7, 20/TÂHÂ-8, 20/TÂHÂ-9, 20/TÂHÂ-10, 20/TÂHÂ-11, 20/TÂHÂ-12, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-312, MERYEM 96-98, TÂHÂ 1-12
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-96
19/MERYEM-96: Muhakkak ki âmenû olanları ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanları, Rahmân, muhabbet duyulanlar (sevilenler) kılacak.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-97
19/MERYEM-97: Böylece Biz, O’nu (Kur’ân-ı Kerim’i) senin lisanınla kolaylaştırdık. O’nunla, takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-98
19/MERYEM-98: Ve onlardan önce nice nesiller helâk ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun?

TÂHÂ

Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-1
20/TÂHÂ-1: Tâ, Hâ.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-2
20/TÂHÂ-2: Kur’ân’ı sana meşakkat (güçlük) olsun diye indirmedik.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-3
20/TÂHÂ-3: Huşû sahiplerine zikir (öğüt) olsun diye.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-4
20/TÂHÂ-4: Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-5
20/TÂHÂ-5: Rahmân arşın üzerine istiva etti.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-6
20/TÂHÂ-6: Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar, O’nundur.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-7
20/TÂHÂ-7: Ve sen, sözü açıklasan da (açıklamasan da) muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi (ve en gizliyi) bilir.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-8
20/TÂHÂ-8: Allah ki, O’ndan başka İlâh yoktur. En güzel isimler, O’nundur.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-9
20/TÂHÂ-9: Sana Musa (A.S)’ın haberi geldi mi?
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-10
20/TÂHÂ-10: Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti: “Durup bekleyin! Muhakkak ki ben, bir ateş gördüm. Belki ondan, size bir kor (nur) getiririm veya ateşin üzerinde (nurun yanında) hidayeti bulurum.”
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-11
20/TÂHÂ-11: Böylece oraya (ateşin (nurun) yanına) geldiği zaman “Ya Musa!” diye nida olundu.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-12
20/TÂHÂ-12: Muhakkak ki Ben, Ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar. Şüphesiz sen, mukaddes vadi Tuva’dasın.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: