TÂHÂ 99-113, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-319)

TÂHÂ: 20/TÂHÂ-99, 20/TÂHÂ-100, 20/TÂHÂ-101, 20/TÂHÂ-102, 20/TÂHÂ-103, 20/TÂHÂ-104, 20/TÂHÂ-105, 20/TÂHÂ-106, 20/TÂHÂ-107, 20/TÂHÂ-108, 20/TÂHÂ-109, 20/TÂHÂ-110, 20/TÂHÂ-111, 20/TÂHÂ-112, 20/TÂHÂ-113, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-319, TÂHÂ 99-113
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-99
20/TÂHÂ-99: İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan Zikri (Kur’ân’ı) verdik.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-100
20/TÂHÂ-100: Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyâmet günü (ağır) bir yük (kaybettiği dereceleri) yüklenir.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-101
20/TÂHÂ-101: Onlar, onda (o yükün getireceği azabın içinde) ebedî kalacak olanlardır. Ve kıyâmet günü yüklendikleri, onlar için ne kötü (yük)tür.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-102
20/TÂHÂ-102: O gün ki, sur’a üfürülür. Ve mücrimleri, o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz (toplayacağız).
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-103
20/TÂHÂ-103: Onlar aralarında: “(Dünyada) sadece 10 (gün) kaldınız.” diye gizlice konuşacaklar.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-104
20/TÂHÂ-104: Onların söyledikleri şeyleri Biz, daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan “sadece bir gün kaldınız” diyecek.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-105
20/TÂHÂ-105: Ve sana dağ(lar)dan soruyorlar. O zaman onlara de ki: “Rabbim onları savurup atacak.”
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-106
20/TÂHÂ-106: Böylece onu (dağların yerini) boş bir düzlük olarak bırakacaktır.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-107
20/TÂHÂ-107: Orada (dağların yerinde) bir eğrilik ya da bir engebe (alçaklık yükseklik) görmezsin.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-108
20/TÂHÂ-108: İzin günü, kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tâbî olurlar. Rahmân’a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten (hafif fısıltıdan) başka bir şey (ses) işitmezsin.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-109
20/TÂHÂ-109: İzin günü, Rahmân’ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu (tasarruf rızasının sahibi) kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-110
20/TÂHÂ-110: (Allah), onların önündeki(leri) ve arkasındaki(leri) (onların geçmişini ve geleceğini) bilir ve onu, ilim ile ihata edemezler (bilemezler).
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-111
20/TÂHÂ-111: Hayy ve Kayyum olan (Allah)’a vechler (herkes), boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba (cehennemlik) oldular.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-112
20/TÂHÂ-112: Ve mü’min (kalbine îmân yazılmış) olarak salih (nefsi ıslâh edici) amel işleyen kimseler, artık zulümden (kendilerine) haksızlık yapılmasından ve (kazandıkları derecelerin) azaltılmasından korkmasınlar.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-113
20/TÂHÂ-113: Ve böylece Kur’ân’ı Arapça olarak indirdik ve O’nda, vaadedilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir (ibret) olur.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: