Та ха 99-113, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-319)

Та ха: 20/Та ха-99, 20/Та ха-100, 20/Та ха-101, 20/Та ха-102, 20/Та ха-103, 20/Та ха-104, 20/Та ха-105, 20/Та ха-106, 20/Та ха-107, 20/Та ха-108, 20/Та ха-109, 20/Та ха-110, 20/Та ха-111, 20/Та ха-112, 20/Та ха-113, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-319, Та ха 99-113
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 20/Та ха-99
20/Та ха-99: Ето така ти съобщаваме вестите от миналото. И ти дадохме Напомнянето (Корана) от Наша страна.
Слушайте Коран: 20/Та ха-100
20/Та ха-100: И който се отдръпне от него, ще понесе (тъжък) товар (изгубените степени) в Деня на възкресението.
Слушайте Коран: 20/Та ха-101
20/Та ха-101: Те в него (в мъчението, което следва от този товар) ще пребивават вечно. И колко лошо бреме е то в Деня на възкресението!
Слушайте Коран: 20/Та ха-102
20/Та ха-102: В Деня, в който ще се протръби с Рога. Ще съберем Ние престъпниците посинели целите.
Слушайте Коран: 20/Та ха-103
20/Та ха-103: И ще шепнат те помежду си: “ (На земята) останахте само десет (дни).”
Слушайте Коран: 20/Та ха-104
20/Та ха-104: Ние по-добре знаем какво говорят. По-разумният сред тях ще рече: “Останахте само един ден.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-105
20/Та ха-105: И те питат за планините. Кажи им : “Моят Господ изцяло ще ги разхвърли.
Слушайте Коран: 20/Та ха-106
20/Та ха-106: И ще превърне в плоско поле тяхното място.
Слушайте Коран: 20/Та ха-107
20/Та ха-107: И не ще видиш там (на тяхното място) нито долина, нито хълм.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-108
20/Та ха-108: И в Деня, ще последват зовящия, в който няма съмнение. И гласовете срещу Всемилостивия заглъхват. Тогава не може да чуеш нищо (никакъв глас) , освен шепот.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-109
20/Та ха-109: В Деня, няма полза от ничие застъпничество, освен от застъпничеството на получилия позволението и благоволението на Всемилостивия.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-110
20/Та ха-110: Знае Той (Аллах) онова, което е било преди тях и това, което ще бъде след тях (тяхното минало и бъдеще), а те не могат да знаят това (нямат знание в това отношение).
Слушайте Коран: 20/Та ха-111
20/Та ха-111: И всяко тяло (всеки) склони глава пред Вечноживия и Неизменния и угнетителите се погубиха (заслужиха Ада).
Слушайте Коран: 20/Та ха-112
20/Та ха-112: И онзи, който като вярващ (в чието сърце е записана вярата) върши праведни дела (пречистващи пороците на душата), не ще се страхува нито от угнетяване, нито от ощетяване (по отношение спечелените степени).
Слушайте Коран: 20/Та ха-113
20/Та ха-113: Ето така Ние низпослахме Корана на арабски и оповестихме обещаното в него, за да станат притежатели на таква (да се побоят да не изгубят милостта на Аллах) или това да е напомняне (поука) за тях.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: