Та ха 13-37, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-313)

Та ха: 20/Та ха-13, 20/Та ха-14, 20/Та ха-15, 20/Та ха-16, 20/Та ха-17, 20/Та ха-18, 20/Та ха-19, 20/Та ха-20, 20/Та ха-21, 20/Та ха-22, 20/Та ха-23, 20/Та ха-24, 20/Та ха-25, 20/Та ха-26, 20/Та ха-27, 20/Та ха-28, 20/Та ха-29, 20/Та ха-30, 20/Та ха-31, 20/Та ха-32, 20/Та ха-33, 20/Та ха-34, 20/Та ха-35, 20/Та ха-36, 20/Та ха-37, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-313, Та ха 13-37
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 20/Та ха-13
20/Та ха-13: Аз те избрах. И чуй какво ще ти бъде разкрито!
Слушайте Коран: 20/Та ха-14
20/Та ха-14: Аз съм Аллах, няма друг Бог, освен Мен. Затова на Мен бъди раб и извършвай молитвата, за да Ме споменаваш!
Слушайте Коран: 20/Та ха-15
20/Та ха-15: Наистина този Час (съдният)­ непременно ще дойде и за да се въздаде на всяка душа според делата и Аз още малко и дори от Себе си ще го скрия.
Слушайте Коран: 20/Та ха-16
20/Та ха-16: Тогава невярващияте в него (съдния ден) и следващите страстите си, да не те възпиратат от това (от вярата в него ден), за да не се погубиш и ти!
Слушайте Коран: 20/Та ха-17
20/Та ха-17: Какво е това в десницата ти, о, Муса (Мойсей)?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-18
20/Та ха-18: Рече той: “Това е тоягата ми. Опирам се на нея и бруля (листа) за овцете си, и за други нужди я ползвам.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-19
20/Та ха-19: Рече (Аллах): “О, Муса (Мойсей), хвърли я настрани!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-20
20/Та ха-20: И той я метна, и изведнъж, ето я, ­ пълзяща змия!
Слушайте Коран: 20/Та ха-21
20/Та ха-21: Рече (Аллах): “Вземи я и не се страхувай! Ние ще я възвърнем в началния й образ (вид).
Слушайте Коран: 20/Та ха-22
20/Та ха-22: И сложи (пъхни) ръката си под мишницата и я извади сияйно бяла (светла), без болест, ­ като друго знамение.
Слушайте Коран: 20/Та ха-23
20/Та ха-23: За да ти покажем от Нашите най-големи знамения (Чудеса).
Слушайте Коран: 20/Та ха-24
20/Та ха-24: Отиди при Фараона, защото той наистина престъпи.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-25
20/Та ха-25: Рече (Муса) (Мойсей): “Господи мой, разтвори гръдта ми!
Слушайте Коран: 20/Та ха-26
20/Та ха-26: И улесни моето дело!
Слушайте Коран: 20/Та ха-27
20/Та ха-27: И развържи възела (заекването) на езика ми.
Слушайте Коран: 20/Та ха-28
20/Та ха-28: За да разберат словата ми!
Слушайте Коран: 20/Та ха-29
20/Та ха-29: И отреди за мен помощник от моето семейство.
Слушайте Коран: 20/Та ха-30
20/Та ха-30: Брат ми Харун (Арон)!
Слушайте Коран: 20/Та ха-31
20/Та ха-31: Дай ми сила чрез него!
Слушайте Коран: 20/Та ха-32
20/Та ха-32: И го приобщи към моето дело.
Слушайте Коран: 20/Та ха-33
20/Та ха-33: За да Те прославяме много.
Слушайте Коран: 20/Та ха-34
20/Та ха-34: И за да Те споменаваме много!
Слушайте Коран: 20/Та ха-35
20/Та ха-35: Наистина Ти си Съзиращия ни.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-36
20/Та ха-36: Рече (Аллах): “О, Муса (Мойсей), твоята молба е изпълнена вече!
Слушайте Коран: 20/Та ха-37
20/Та ха-37: Несъмнено те облагодетелствахме още веднъж (както и преди).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: