Та ха-35, Сура 20-Та ха (Та ха) стих-35

20/Та ха-35: Наистина Ти си Съзиращия ни.” (българската транслитерация: Иннeкe кунтe бина бaсира(бaсирeн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Та ха-35
Сура 20-Та ха (Та ха) стих-35

إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا
българската транслитерация: Иннeкe кунтe бина бaсира(бaсирeн).
Наистина Ти си Съзиращия ни.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: