Та ха-88, Сура 20-Та ха (Та ха) стих-88

20/Та ха-88: И направи той от това телец за тях, който мучеше. И рекоха (Самири и поддръжниците му): “Това е вашият бог и богът на Муса (Мойсей), ала той забрави.” (българската транслитерация: Фe aхрeджe лeхум ъджлeн джeсeдeн лeху хууарун фe калу хаза илахукум уe илаху муса фe нeсий(нeсийe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Та ха-88
Сура 20-Та ха (Та ха) стих-88

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ
българската транслитерация: Фe aхрeджe лeхум ъджлeн джeсeдeн лeху хууарун фe калу хаза илахукум уe илаху муса фe нeсий(нeсийe).
И направи той от това телец за тях, който мучеше. И рекоха (Самири и поддръжниците му): “Това е вашият бог и богът на Муса (Мойсей), ала той забрави.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: