Мариам 77-95, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-311)

Мариам: 19/Мариам-77, 19/Мариам-78, 19/Мариам-79, 19/Мариам-80, 19/Мариам-81, 19/Мариам-82, 19/Мариам-83, 19/Мариам-84, 19/Мариам-85, 19/Мариам-86, 19/Мариам-87, 19/Мариам-88, 19/Мариам-89, 19/Мариам-90, 19/Мариам-91, 19/Мариам-92, 19/Мариам-93, 19/Мариам-94, 19/Мариам-95, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-311, Мариам 77-95
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 19/Мариам-77
19/Мариам-77: Не видя ли ти онзи, който отхвърли Нашите знамения и рече: “Непременно ще ми бъдат дадени имот и деца.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-78
19/Мариам-78: Нима надникна той в неведомото, или взе обет от Всемилостивия?
Слушайте Коран: 19/Мариам-79
19/Мариам-79: Ала не! Ще запишем Ние какво казва и непременно ще му удължим мъчението.
Слушайте Коран: 19/Мариам-80
19/Мариам-80: И ще наследим от него онова, за което говори, и ще дойде той при Нас сам (без имот и деца).
Слушайте Коран: 19/Мариам-81
19/Мариам-81: И те приеха други богове (идоли), вместо Аллах, за да имат надмощие.
Слушайте Коран: 19/Мариам-82
19/Мариам-82: Ала не! Ще отрекат (идолите) служенето на тях и ще им станат противници.
Слушайте Коран: 19/Мариам-83
19/Мариам-83: Не виждаш ли ти, че изпращаме сатаните срещу неверниците, за да ги подстрекават непрестанно?
Слушайте Коран: 19/Мариам-84
19/Мариам-84: И не бързай против тях! Ние им отброяваме дните.
Слушайте Коран: 19/Мариам-85
19/Мариам-85: В Деня, ще съберем с чест и дар богобоязливите (които се боят да изгубят милостта Му) при Всемилостивия.
Слушайте Коран: 19/Мариам-86
19/Мариам-86: И престъпниците, ожаднели, ще поведем към Ада.
Слушайте Коран: 19/Мариам-87
19/Мариам-87: За никого не ще има застъпничество, освен за онези, които получиха обещание от Всемилостивия.
Слушайте Коран: 19/Мариам-88
19/Мариам-88: И рекоха: “Всемилостивия се сдоби със син.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-89
19/Мариам-89: Вие изрекохте нещо ужасно.
Слушайте Коран: 19/Мариам-90
19/Мариам-90: От това небето едва не се разкъса и земята ­едва не се разцепи, и планините ­ едва не се срутиха. ­
Слушайте Коран: 19/Мариам-91
19/Мариам-91: Затова, че приписаха син на Всемилостивия!
Слушайте Коран: 19/Мариам-92
19/Мариам-92: Не подобава на Всемилостивия да има син.
Слушайте Коран: 19/Мариам-93
19/Мариам-93: Всеки на небесата и на земята ще дойде като раб при Всемилостивия.
Слушайте Коран: 19/Мариам-94
19/Мариам-94: Той добре ги знае и всички ги отброява.
Слушайте Коран: 19/Мариам-95
19/Мариам-95: И всеки от тях сам ще се яви при Него в Деня на възкресението.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: