Maryam 77-95, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-311)

Maryam: 19/Maryam-77, 19/Maryam-78, 19/Maryam-79, 19/Maryam-80, 19/Maryam-81, 19/Maryam-82, 19/Maryam-83, 19/Maryam-84, 19/Maryam-85, 19/Maryam-86, 19/Maryam-87, 19/Maryam-88, 19/Maryam-89, 19/Maryam-90, 19/Maryam-91, 19/Maryam-92, 19/Maryam-93, 19/Maryam-94, 19/Maryam-95, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-311, Maryam 77-95
direction_left
direction_right
Luister Koran: 19/Maryam-77
19/Maryam-77: Heb jij degene gezien, die niet in Onze Tekenen gelooft, en zegt: "Aan mij zullen zeker bezit en zonen gegeven worden"?
Luister Koran: 19/Maryam-78
19/Maryam-78: Heeft hij het onwaarneembare gezien of heeft hij een verbond gesloten met de Barmhartige?
Luister Koran: 19/Maryam-79
19/Maryam-79: Welnee, Wij zullen opschrijven wat hij zeg en Wij verlengen de duur van de bestraffing voor hem.
Luister Koran: 19/Maryam-80
19/Maryam-80: En Wij zullen erven wat hij opnoemt en hij zal alleen tol Ons komen.
Luister Koran: 19/Maryam-81
19/Maryam-81: En zij hebben goden naast Allah genomen, opdat zij voor hen een medestander zijn.
Luister Koran: 19/Maryam-82
19/Maryam-82: Zeker niet, zij zullen hun aanbidding verwerpen en tegenstanders van hun zijn.
Luister Koran: 19/Maryam-83
19/Maryam-83: Zie jij niet dat Wij de Satans gestuurd hebben naar de ongelovigen om hen tot wanorde op te stoken?
Luister Koran: 19/Maryam-84
19/Maryam-84: Vraag daarom niet (O Moehammad) om bespoediging voor hen: voorwaar, Wij stellen voor ben hun tijd nauwkeurig vast.
Luister Koran: 19/Maryam-85
19/Maryam-85: Op die Dag zullen Wij de Moeftaqôen voor de Barmhartige verzamelen als afgevaardigen.
Luister Koran: 19/Maryam-86
19/Maryam-86: En Wij zullen de misdadigers naar de Hel drijven, opgedreven (als vee).
Luister Koran: 19/Maryam-87
19/Maryam-87: Zij hebben geen macht tot voorspraak, behalve wie iuet de Barmhartige een verbond heeft gesloten.
Luister Koran: 19/Maryam-88
19/Maryam-88: En zij zeiden: "De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen."
Luister Koran: 19/Maryam-89
19/Maryam-89: Voorzeker, jullie zijn met iets verwerpelijks gekomen.
Luister Koran: 19/Maryam-90
19/Maryam-90: De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de aarde om open te splijten en de bergen om uiteen te vallen!
Luister Koran: 19/Maryam-91
19/Maryam-91: Omdat zij een zoon toeschrijven aan de Barmhartige.
Luister Koran: 19/Maryam-92
19/Maryam-92: Het is niet passend voor de Barmhartige om Zich een zoon te nemen.
Luister Koran: 19/Maryam-93
19/Maryam-93: En er is niemand in de hemelen of (op) de aarde of bij zal als een dienaar naar de Barmhartige komen.
Luister Koran: 19/Maryam-94
19/Maryam-94: Voorzeker, Hij heeft hun aantal het beste berekend en Hij heeft hun aantal nauwkeurig vastgesteld.
Luister Koran: 19/Maryam-95
19/Maryam-95: leder van ben zal op de Dag der Opstanding alleen tot Hem komen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: